HRcomm FIRST AID: Agilita ako nástroj prežitia krízy

 

 

14. máj 2020 | WEBINÁR | 15:00 – 16:30

 

Akú rolu hrá agilita a agilný mindset pri zvládaní súčasnej krízy a jej následkov? Ako ju využiť, aby Vaša firma úspešne zvládla nároky nepredvídateľne sa meniaceho sveta?

 

Dozviete sa:

  • Ako žijeme VUCA world v priamom procese a čo sa z toho môžeme naučiť.
  • Čo zahŕňa budovanie reálnej agility a aké sú praktické súvislosti moderného managementu.
  • Prečo pre úspech organizácie nestačí jednoducho kopírovať agilné procesy a techniky z IT projektov.
  • Aké podmienky sú potrebné pre budovanie agilných tímov a aká je rola managementu.
  • Ako podporovať agilný mindset u seba aj u druhých.

 

Hosť: MUDr. Martin KALENDA, MBA - zakladateľ spoločnosti Image Lab, strategický poradca, kouč

 

Rozsah: 1,5 hod.

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám zašleme link na pripojenie sa k webináru. <<

 

Uzávierka prihlášok: 13. máj 2020 (streda)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti ZDARMA
  • Cena pre nečlena HRcomm 20 Eur / 1 účastník

 

Storno podmienky:

Odhlásenie deň pred webinárom a skôr ............ 0% z účastníckeho poplatku.

Odhlásenie v deň webináru, či neúčasť ............. 100% účastníkeho poplatku.

 

*** O vašej neúčasti a odhlásení nás prosím informujte mailom na hrcomm@hrcomm.sk.

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám pred podujatím vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 120.

HRcomm nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať