HRcomm FIRST AID: Ako pripraviť a viesť interaktívny online meeting či webinár

 

 

19. máj 2020 | WEBINÁR | 15:00 – 16:30

 

Počas online meetingov a podujatí súťaží o pozornosť vašich poslucháčov mnoho skutočností. Sedia pri svojom počítači, ktorý je častokrát zdrojom týchto rozptýlení. Od vybavovanie e-mailov až po čítanie rôznych článkov. Je oveľa ľahšie stratiť ich pozornosť v online priestor ako v tom fyzickom, keď sedíte spolu v jednej miestnosti.

 

V rámci webinára vám predstavíme poznatky spoločnosti Slido, ako čo najlepšie udržať pozornosť online poslucháčov a vyhnúť sa rôznym nástrahám, ktoré online meetingy predstavujú. 

 

Dozviete sa:

  • Ako sa pripraviť na online meeting 
  • Ako pracovať s publikom počas online meetingu (napr. aj využívanie polls, quizzes, a i.)
  • Ako môžete využiť dostupné nástroje ako Slido na zvýšenie interakcie s publikom (prepojenie s prezentáciou v Google Slides, Switcher, zdieľanie obrazovky a i.)

 

Hostia:

  • Kristína KUMOR | Education & Outreach Manager, Slido
  • Zuzana BOŽÍKOVÁ | Education & Content manager

 

Rozsah: 1,5 hod.

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám zašleme link na pripojenie sa k webináru. <<

 

Uzávierka prihlášok:

18. máj 2020

 

Účastnícky poplatok:

  • WEBINÁR JE ZDARMA (aj pre členov, aj pre nečlenov HRcomm)

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať