HRcomm klub BRATISLAVA - Zmena myslenia ľudí pri akceptácii zmeny

 

 

Vedúci HRcomm klub BRATISLAVA a odborný garant: Michal BAČA  Vedúci oddelenia Vzdelávanie a rozvoj, VÚB

 

Hosť: Erika SLIVOVÁ, MBA Obchodná manažérka, ANASOFT

 

Čaká nás:

  • Interaktívny workshop na tému implementácia zmien – pohľad zo strany zamestnanca, ktorý je súčasťou zmeny.
  • Spoločne budem hľadať odpovede na otázku: Ako si byť istý, že ľudia zmenu skutočne akceptujú a zmenový projekt bude úspešný?
  • 2 case study z praxe (úspešný a neúspešný príklad implementácie zmeny)
    • Aké faktory tieto implementácie sprevádzali a aký mali vplyv na výsledok
    • Ako zo strany HR podporovať biznis pri implementácii zmeny?
  • Zdieľanie skúseností medzi účastníkmi s implementáciou zmien v našich firmách
  • Existuje faktor „pripravenosť na zmenu“?

 

 

12:30 - 13:00

 

Registrácia účastníkov

 

13:00 - 13:20

 

Zoznámenie sa a úvodná práca v skupinkách

 

13:20 - 14:30

 

 

Case studies z praxe ( Anasoft) + diskusia

14:30 - 14:45

 

 

PRESTÁVKA

14:45 – 16:00

 

 

Hlavné faktory pre úspešnú implementáciu zmeny - zdieľanie skúseností v skupinkách

 

 

Uzávierka prihlášok:

Prihlásiť sa na podujatie môžete do 4. novembra 2019 (pondelok).

Počet účastníkov je limitovaný na 25, preto Vás prosíme o včasnú registráciu

 

Účastnícky poplatok:

Členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší 40,- EUR / 1 účastník

Základná cena 65,- EUR / 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Storno podmienky:

Deň pred začatím workshopu ............. 50% účastníckeho poplatku.

V deň workshopu ................................. 100% účastníkeho poplatku.

 

Miesto konania:

Školiace stredisko VÚB, Vlárska 48, 831 01 Bratislava (Kramáre). Mapka TU.

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať