HRcomm klub VÝCHOD - Ako nastaviť a zaviesť HR KPI do praxe

 

 

Vedúca HRcomm klub VÝCHOD: Markéta HRITZ  vedúca úseku ĽZ, VSE Holding

 

Odborný garant: Zuzana BOOROVÁ  Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT a.s.

 

Hostia:

  • Zuzana BOOROVÁ  Manažérka odmeňovania a sociálnych vzťahov, SLOVNAFT a.s.
  • Ľudmila GUERIN  HR Consulting Manager, PwC

 

Obsah:

  • Úvod k téme HR KPI.
  • Ako môže HR prispieť k zlepšeniu výkonnosti firmy?
  • Ako som to robila "JA" a prečo to fungovalo?
  • Sharovanie best practices.

 

>> Prezentáciu z podujatia si môžete pozrieť TU << 

 

>> Materiál k Riadenie absentizmu a chorobnosti nájdete TU <<

 

 

08:00 - 08:30

 

Registrácia účastníkov

08:30 - 10:00

 

 

Prečo potrebujeme HR KPI?

Ako ich vieme zaviesť a udržať pri živote?

Príklady z praxe.

 

10:00 - 10:30

 

 

PRESTÁVKA

 

10:30 - 12:00

 

 

Big data zamerané na klasické HR KPI.

 

12:00 – 12:45

 

 

OBEDNÁ PRESTÁVKA (pizza)

 

12:45 – 14:00

 

 

Riadenie chorobnosti ako príklad využitia KPI v praxi personalistu.

 

 

 

Uzávierka prihlášok:

prihlásiť sa na podujatie môžete do 16. októbra 2019 (utorok)

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší 25,- EUR / 1 účastník

základná cena 40,- EUR / 1 účastník

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:

na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 119. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.

V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Partneri