HRcomm klub VÝCHOD: Skúsenosť vs. Mladosť – nové demografické trendy a ich dopad na hľadanie pracovnej sily

21. máj 2024 | 14:00 – 15:30  | Webinár

 

Pozývame Vás na stretnutie HRcomm klubu VÝCHOD, ktorého cieľom je poskytnúť účastníkom stručný prehľad aktuálnych demografických trendov a ich vplyv na procesy hľadania pracovnej sily. Tento webinár sa zameriava na prezentáciu nových perspektív a prístupov k riadeniu ľudských zdrojov v kontexte starnutia populácie, zmeny pracovných preferencií mladých ľudí a technologického pokroku.
 

Gestorka:
Zuzana Lučanská│ HR manager, Caterpillar Slovakia, s.r.o.
 
Hosťka:
Viera Pošíková │Talent and Acquisition Expert, MH Teplárenský Holding
Viera je skúsená HR business partnerka v oblasti ľudských zdrojov s preukázateľnou praxou v bankovom sektore. Jej silnou stránkou sú komunikácia, prezentačné zručnosti, analytické zručnosti a strategické myslenie. Má dlhoročné skúsenosti z finančného a bankového sektora, kde pôsobila ako relationship manager na firemnom centre až sa naskytla príležitosť v oblasti ľudských zdrojov, ktorá ju chytila za srdce. V súčastnosti pracuje na pozícii Talent a Accuisition Expert v MH Teplárenskom holdingu, ktorý úspešne implementoval program “Skúsenosť vs. Mladosť” spájajúci mladé talenty zapojením skúsenosti seniorných zamestnancov. 
 

Čo Vás na webinári čaká?

Webinár sa bude zameriavať na diskusiu o vplyve demografických zmien na proces hľadania pracovnej sily a na konkrétne stratégie, ktoré vybraný holding implementuje na adaptáciu a úspech v novom prostredí.

Skúsenost vs. Mladosť je program, ktorý podporuje vzdelávanie mladých, poukazuje na potrebu technického vzdelávania reflektujúc demografickú krivku a zároveň v sebe zahŕňa rozvoj existujúcich zamestnancov a ich prípravu na budúcnosť v rámci re-skillingu a up-skillingu.

 

Okrem iného odpovieme na otázky: 

  • čo predchádzalo vzniku úspešného programu v MHTH,
  • ako ho prijali zamestnanci,
  • či sa pohľad mladých ľudí na pracovné pozície vďaka tomu zmenil a
  • aké výsledky program priniesol.

 

Rozsah: 1,5 hod (14:00 – 15:30)
 
Forma účasti: online podujatie - MS Teams
 
Uzávierka prihlášok: 20. máj 2024 (pondelok)
 
Účastnícky poplatok:
  • Členská organizácia HRcomm /Online /1 účastník: ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Základný poplatok / Online / 1 účastník: 30 EUR + DPH (HRcomm je platcom DPH)
  • Študenti a pedagógovia VŠ: ZDARMA
 
 
Spôsob úhrady:
Na úhradu účastníckeho poplatku Vám bude vystavená faktúra. HRcomm je platcom DPH (neplatí pre členov HRcomm podľa § 32 zákona o DPH). Ako variabilný symbol, prosím, uveďte číslo faktúry.
 
 
 
 
 
V prípade problémov s prihlásením sa cez button "PRIHLÁŠKA" nás neváhajte kontaktovať na hrcomm@hrcomm.sk.