Ochrana osobných údajov projektovo

12. november 2014, Bratislava  (Kominárska 2, Budova DOPRAVOPROJEKTu)

workshop
 

Registrácia účastníkov: 8:30 - 9:00

Odborný program: 9:00 - 16:00

 

Workshop bude zameraný na to, ako môžete vo Vašej spoločnosti realizovať implementáciu ochrany osobných údajov formou celofiremného projektu. 
Dozviete sa, ako začať s nasadením nového zákona, pretože zavádzanie zmien a opatrení týkajúcich sa ochrany osobných údajov sú často vnímané zamestnancami ako obmedzujúce a bez pochopenia ich podstaty, čím sa míňajú účinkom.  

 

Moderátor podujatia a odborný garant: Peter MINÁRIK (Executive Partner) zo spoločnosti COMM-PASS s.r.o. a Erika SLIVOVÁ (manažér kvality) zo spoločnosti ANASOFT APR, spol. s r.o.

 

BENEFITY:

Pochopenie ochrany osobných údajov v súvislostiach a získanie postupu vyriešenia tejto problematiky vo vašej firme. Na praktických príkladoch zhrnieme ČO je (bolo) potrebné zabezpečiť, pochopíte PREČO a vyskúšate si spôsob AKO ochranu osobných údajov zrealizovať projektovo.
     o    aktuálny stav požiadaviek legislatívy a vízia problematiky OOÚ do budúcna,
     o    vytvorenie si vlastného projektu OOÚ od začiatku až po jeho realizáciu
     o    spoznanie najčastejších problémov a chýb v oblasti OOÚ
     o    interaktívne zdielanie skúseností HR profesionálov
     o    prečo a ako riešiť OOÚ projektovo
 
PROGRAM workshopu: 
1.    Vaše skúsenosti a očakávania (brain wallking)
2.    Čo je projekt / nie BP
       •    Čo je projekt a bezpečnostný projekt?
       •    Predprojektová fáza a poprojektová fáza
3.    Ohraničenie projektu (obsah, čas, sociálne), kde ste Vy?
4.    Analýza stakeholderov / prostredia
       •    Koho sa ochrana osobných údajov týka?
5.    WBS - aktivity BP,
       •    Projektový plán a postup realizácie
6.    Gantov diagram
       •    Časové súvislosti a konkrétne termíny
7.    Diskusia a záver

 

PREZENTÁCIA NA STIAHNUTIE tu.

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - ZRRĽZ 40,- EUR/1 účastník 
základná cena 65,- EUR/1 účastník.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, pracovný materiál, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie a obed.

 

Uzávierka prihlášok:

prihlásiť sa na podujatie môžete do 11. novembra do 14:00 hod.

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po workshope vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet ZRRĽZ č. 2622190573/1100, VS: 514. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. ZRRĽZ nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať