Smart Work - Ako úspešne implementovať nové formy práce

 

4. november 2020 | WEBINÁR | 14:00 – 16:00

 

Na webinári si odprezentujeme 3 case studies zo zavádzania SMART WORK v 3 spoločnostiach: Orange, Amazon a VÚB banka. Niektoré spoločnosti začali so zavádzaním nových foriem práce ešte pred corona-krízou a niektoré sa výraznejšie posunuli v tejto oblasti až v posledných mesiacoch, kedy ich „nakopol“ (v pozitívnom slova zmysle) najsilnejší „change agent“ Covid.

Hlavným cieľom webináru je výmena skúseností a inšpirácii z rôznych spoločností formou diskusie.

 

Čo sa dozviete:

  • Ako Smart Work funguje vo veľkých spoločnostiach z 3 rôznych odvetví.
  • Ako je možné nastaviť pomer medzi prácou z domu a na pracovisku.
  • Ako zorganizovať priestor na pracovisku, aby bol vhodný na príležitostnú prácu.
  • Ako odkomunikovať zmeny spojené so Smart Work s manažérmi a zamestnancami.

 

Hosť:   

Michal BAČA │ Vedúci oddelenia pre vzdelávanie a rozvoj; VÚB

Jana STRUHÁROVÁ │ Head of Organisation and Process Management Office; VÚB

Barbora SLIVKOVÁ | HR Site Lead; Amazon /Slovakia/

Sveťo STYK │ HR Strategy Projects Expert; Orange Slovensko

Zora TURČÁNYIOVÁ │ Facility Manager; Orange Slovensko

           

Rozsah: 2 hod. (prosíme o prihlásenie sa 15 min. pred začiatkom)

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám zašleme link na pripojenie sa k webináru. <<

 

Uzávierka prihlášok:

3. november 2020 (utorok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 120. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.