Stredoslovenský regionálny klub - Ciele, metódy a praktické skúsenosti pri hodnotení výkonu zamestnancov

19. november 2015 - Banská Bystrica, Kongres Hotel DIXON****, Švermova 32 

 

Cieľom workshopu je výmena skúseností v oblasti hodnotenia výkonu zamestnancov. Aké metódy jednotlivé spoločnosti zvolili, s akým cieľom boli metódy nastavované a aké sú ich prínosy. 

 

Odborný garant: Marek BOBÁK, HR Director, Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s. 
Hostia:

Janette HORSTMANN, personálny manažér, Thorma-Výroba, k.s. - Hodnotenie výkonu zamestnancov v spoločnosti Thorma-Výroba 

Peter LACKÓ, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. - Systém riadenia výkonu zamestnancov v poradenských spoločnostiach
Ing. Ivana POHANKOVÁ, personalista, Globesy - Hodnotenie zamestnancov a jeho dopad na výrobný proces v Globesy

 

  

Program:
08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 - Odborný program
10:30 – 10:50 - PRESTÁVKA
10:50 – 13:00 - Odborný program 

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 16. novembra 2015 

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník


Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:
Kongres Hotel DIXON****, Švermova 3 (mapku nájdete TU)

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať