Stredoslovenský regionálny klub - Praktické príklady prepojenia hodnotenia výkonu s odmeňovaním zamestnancov

17. marec 2016 - Banská Bystrica, Kongres Hotel DIXON****, Švermova 32 

 

V poradí už tretí workshop stredoslovenského regionálneho klubu k téme riadenia výkonnosti zamestnancov, tentokrát na tému Praktické príklady prepojenia hodnotenia výkonu s odmeňovaním zamestnancov. 

 

Odborný garant: Marek BOBÁK, HR Director, Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s. 

Hostia:

  • Ing. Zuzana GAJDOŠOVÁ, HR manažér, Kongsberg Automotive, s.r.o. - Cesta nastavovania systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Kongsberg Automotive, s.r.o.
  • Ing. Martin VLČKO, člen predstavenstva a finančný riaditeľ, SOFTIP, a. s. - Princípy odmeňovania zamestnancov v IT spoločnosti SOFTIP
  • Peter LACKÓ, Senior Manager, PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. - Rôzne prístupy pri tvorbe systémov odmeňovania
     

  

Program:

08:30 - 09:00 - Registrácia účastníkov
09:00 – 10:30 - Odborný program
10:30 – 10:50 - PRESTÁVKA
10:50 – 13:00 - Odborný program 

 

Uzávierka prihlášok:

prihlásiť sa na podujatie môžete do 14. marca 2016 

Kapacita naplnená, na podujatie už nie je možné sa prihlásiť. 

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm - 2 účastníci z 1 spoločnosti zdarma, každý ďalší účastník 40,- EUR
základná cena 65,- EUR/ 1 účastník


Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:

na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania

Kongres Hotel DIXON****, Švermova ulica 32 (mapku nájdete TU)