Syndróm vyhorenia

18. september 2014 - Bratislava, McRoy Slovakia, a.s., Pribinova 4, Eurovea
podujatie západoslovenského regionálneho klubu - workshop

 

Registrácia účastníkov: 8.30 - 9.00

Odborný program: 9.00 - 17.00

 

Workshop bude zameraný na zrozumiteľný výklad teórie syndrómu vyhorenie so základnými psychofyziologickými prejavmi a na identifikáciu jednotlivých fáz syndrómu vyhorenia ich špecifikami.

 

Súčasťou podujatia bude:

•    Identifikácia prejavov burn out u zaťaženej osoby

•    Identifikácia signálov, že ohrozený som JA
•    Návod, ako pracovať a komunikovať s človekom, ktorý sa po burn out a po niekoľkomesačnej PN-ke vracia späť do pracovného procesu
•    Prezentovanie modelových situácií, pri ktorých budete mať možnosť na vlastnej koži zažiť komunikáciu so zaťaženou osobou
•    Vyvrátenie mýtov, ktoré sa s týmto syndrómom v laickej verejnosti spájajú

 

Po absolvovaní seminára budete vedieť identifikovať jednotlivé fázy vyhorenia a zároveň budete schopný vyhorenie zachytiť v skorých fázach, respektíve vykonať také preventívne opatrenia, aby k vyhoreniu vôbec neprišlo. 

 

Odborným garantom podujatia a lektorom bude Radovan Bránik, koordinátor RISC, zakladateľ Modrého anjela.
Priebežné spracovanie výstupov z WS zabezpečí Peter Minárik zo spoločnosti COMM-PASS.

Gestorom podujatia je Zuzana Boorová, Boge Elastmetall Slovakia, vedúca západoslovenského regionálneho klubu. 

 

Miesto konania: Bratislava, priestory spoločnosti McRoy Slovakia, a.s., Eurovea, Pribinova 4
Parkovanie je možné v garáži Eurovea (do 3 hodín je parkovanie zadarmo, následne každá začatá hodina 2,50 EUR). 

 

Účastnícky poplatok: zvýhodnený poplatok pre členov ZRRĽZ 60,- EUR/1 osoba, základná cena 85,- EUR/1 osoba.

Partner workshopu:    

 

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať