Transformácia v čase korony a rola HR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. december 2020 | WEBINÁR | 14:30 – 16:00

 

Mení sa celý svet, a nielen kvôli korone. Zmeny vyvolané novým vlastníkom alebo meniacou sa štruktúrou firmy, či zrýchľujúcou sa dobou a meniacimi sa požiadavkami zákazníka na služby a produkty. S týmto všetkým sa stretli naši 3 hostia, ktorí prijali pozvanie Moniky Tajblik Löfflerovej z Východoslovenskej energetiky Holding.

Východoslovenský HRcomm klub Vás pozýva na webinár, kde sa s vami dámy, ktoré zároveň zastupujú najväčších zamestnávateľov na východe, podelia o svoje skúsenosti s transformáciou v ich spoločnostiach.

 

Čo sa dozviete?

Formou moderovanej diskusia sa dotkneme tém, ako:

  • Čo znamená transformácia, a ako rôzne môže vo firme prebiehať?
  • Akým najväčším problémom / výzvam čelili v realite naši hostia?
  • Aké boli kľúčové momenty transformácie napr. z pohľadu zamestnancov, potreby ich reskillingu/upskillingu?
  • Ako do toho zasiahla korona? Čo sa vďaka korone zmenilo v plánovanom procese transformácie?

 

Hostia:

Alena RONĎOŠOVÁ │ Tribe Lead for Communication, Strategy and Transformation, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (T-Systems)

Adriana RIŠKO STANKIEWICZ │ GBS HR Manager, NIDEC GA (Embraco)

Juliana BLICHÁROVÁ │ HR Manager, VSE Holding

 

Veľmi radi zodpovieme aj otázky z online „publika“. Pridajte sa k nám 2.12. o 14:30 hod.

Tešíme sa na vás.

HRcomm klub východ

 

Rozsah: 1,5 hod.

Platforma: ZOOM

 

>> Po vyplnení prihlášky vám zašleme link na pripojenie sa k webináru. <<

 

Uzávierka prihlášok:

1. december 2020 (utorok)

 

Účastnícky poplatok:

  • Členská organizácia HRcomm - ZDARMA (Zoznam členov TU)
  • Cena pre nečlena HRcomm 15 Eur / 1 účastník (HRcomm nie je platcom DPH)

 

Spôsob úhrady:

Na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. SK63 1100 0000 0026 2219 0573, VS: 120. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.