Východoslovenský regionálny klub - Manažment absencií

9. jún 2015 - Košice (priestory spoločnosti Fpt Slovakia s.r.o.)

podujatie Východoslovenského regionálneho klubu - odborný seminár

 

Odborný garant :  Vladislav LUKÁCS,  senior consultant, HR Advice s.r.o.  Košice 

Prednášajúci hostia:

  • Jana MOHŇACKÁ, Odbor riadenia inšpekcie práce NIP  Košice 
  • Karol  FIĽ, advokát
  • Klára BENEŠOVÁ, výkonný riaditeľ  Ergomed Poliklinika s.r.o. ,  Košice

 

Cieľom seminára je definovať absencie zamestnancov podľa slovenskej legislatívy, vysvetliť rôzne typy absencií zamestnancov, príčiny ich vzniku a dopady na zamestnanca a zamestnávateľa. Zároveň budú prezentované nástroje efektívneho manažmentu absencií zamestnancov.

 

Program seminára:
8:30 - 9:00 registrácia účastníkov

9:00 – 10:15

  • Definícia prekážok v práci na strane zamestnanca podľa Zákonníka práce
  • Príčiny absencií zamestnancov; faktory a situácie podporujúce vznik a nárast absencií
  • Povinnosti a práva zamestnanca a zamestnávateľa pri dokladovaní / uznaní prekážok v práci
  • Dopad absencií na zamestnávateľa z pohľadu nákladov, výkonnosti a stability zamestnancov

10:15 – 10:30 prestávka
10:30 – 12:00

  • Implementácia manažmentu absencií v rámci organizácie – definícia úloh a povinností vlastníka a účastníkov procesu
  • Motivačné a reštriktívne nástroje pre elimináciu a udržanie nízkej úrovne absencií, definovanie legislatívnych a organizačných možností
  • Implementácia kontingenčného plánu zamestnávateľa, pre eliminovanie negatívneho 

 

PREZENTÁCIA zo seminára na STIAHNUTIE TU.

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 29. mája 2015 

 

Účastnícky poplatok:

členská organizácia HRcomm -  zdarma
základná cena pre nečlena HRcomm  20,- EUR/ 1 účastník
Účastnícky poplatok zahŕňa organizačné náklady na podujatie, účasť na odbornom programe, lektorské zabezpečenie, prenájom priestorov, techniky, občerstvenie. 

 

Spôsob úhrady:
na úhradu účastníckeho poplatku Vám po podujatí vystavíme faktúru, príp. poplatok môžete uhradiť vopred na účet HRcomm č. 2622190573/1100, VS: 115. Daňový doklad pošleme po pripísaní sumy na účet. HRcomm nie je platcom DPH.
V prípade neúčasti poplatok nevraciame; je možnosť vyslať náhradníka.

 

Miesto konania:
priestory spoločnosti FpT Slovakia s.r.o., Južná trieda 6, 040 01 Košice - Juh (mapku nájdete TU)

 

Možnosti parkovania:
vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu električkových tratí sú možnosti parkovania v okolí obmedzené. Účastníkom doporučujeme využiť parkovacie priestory v Auparku, mapku, ako sa dostanete do Auparku nájdete TU; prípadne služby parkovacieho domu pri DoubleTree by Hilton, mapku nájdete TU

 

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať