Východoslovenský regionálny klub - : Ranná káva pre HR–istov na tému Teal organizácie / Teal management

19. apríl 2016 - Košice, v priestoroch VSE Holding, a.s. na Mlynskej ulici 31  
podujatie Východoslovenského regionálneho klubu - workshop

 

8:30 - 9:00  registrácia účastníkov + ranná káva
9:00 - 10:30 odborný program

 

Organizátor:
Markéta Hritz, vedúci úseku ĽZ, VSE Holding a.s.

Facilitátor:
Lukáš Bakoš, managing director, Maxman Consultants

 

„Dospelá organizácia“
Hierarchické organizácie a manažment ako ho poznáme pomaly zaniknú...
...čo bude ďalej?

 

Prichádzajúce generácie mladých ľudí prestávajú byť ochotné pracovať v hierarchických štruktúrach, poslúchať príkazy a celý život usilovne pracovať na tom, aby po kariérnom rebríčku postupne stúpali nahor. Tento typ organizácie prestáva byť atraktívny a postupne zanikne.
 
Ako vytvoriť tímy, ktoré sú zodpovedné a dokážu sa riadiť bez zásahov zhora? Aké princípy implementovať do tímov a organizácií, aby v nich bola väčšia sloboda,
ale nedošlo k anarchii? Čo spraviť pre to, aby tí najšikovnejší mladí ľudia mali chuť zamestnať sa (a nezaložili si všetci start-upy) a aby tí najschopnejší manažéri po rokoch neodchádzali znechutení korporátnym svetom (otvárať si škôlky, kaviarne a bio obchody)?

 

Na workshope budeme informovať účastníkov o súčasných svetových trendoch  v riadení a štrukturovaní organizácií. Cieľom je aj pomôcť HR-istom pochopiť rolu HR v takto meniacom sa prostredí a pomôcť im proaktívne hľadať možné riešenia a príležitosti.

 

Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 15. apríla 2016 

 

Účastnícky poplatok:
podujatie je bez poplatku

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať