Východoslovenský regionálny klub - Systémový prístup k rozvoju zamestnancov

23. február 2016 - Košice, priestory U. S. Steel, na Alžbetinej ulici č. 21
podujatie Východoslovenského regionálneho klubu - odborný seminár

možnosť parkovania v Auparku (3 hodiny zdarma)

 

Organizátor:
Markéta Hritz, vedúci úseku ĽZ, VSE Holding a.s.

Odborný garant:
Vladislav Lukács, Senior konzultant HR ADVICE s.r.o.

Prednášajúci hostia:
Nora Baťová, Management Development Manager North-East Europe Faurecia
Silvia Vanková, Senior konzultant HR ADVICE s.r.o.

 

Cieľom seminára je vysvetliť pojem „systémový prístup“ a jeho výhody pri výbere a rozvoji zamestnancov a prezentovať praktické príklady implementácie systémového 

prístupu pri rozvoji zamestnancov so zapojením vrcholového a líniového manažmentu. 

 

Program seminára:
8:30 - 9:00 registrácia účastníkov
9:00 – 10:15

  • Úvod do problematiky systémového prístupu k rozvoju zamestnancov
  • Predstavenie systému Thomas International a jeho využitie pri výbere a rozvoji zamestnancov
  • Osobnostné profily kandidátov z pohľadu ich vhodnosti na pracovnú pozíciu pri výbere a interných posunoch zamestnancov

10:15 – 10:30 prestávka
10:30 – 12:00

  • Očakávania nadriadeného manažéra a HR manažéra
  • Firemné hodnoty a kompetencie a ich miesto v rozvojových programoch


Uzávierka prihlášok:
prihlásiť sa na podujatie môžete do 19. februára 2016 

 

Účastnícky poplatok:

podujatie je bez poplatku

 

 

Záväzná prihláška
Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti HRcomm, so sídlom Prievozská 5434/6A, 821 09 Bratislava - Ružinov, Slovenská republika, IČO 31751695 na účely ich evidencie v databáze a marketingovej komunikácie až do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Po prijatí prihlášky Vás budeme kontaktovať