3. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU - "Možnosti a limity zamestnávateľa pri uplatňovaní jeho práv a povinností"

20. - 21. október 2021 │ ONLINE

 

Tretí ročník jedinečného podujatia svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje bohaté skúsenosti z aplikačnej praxe a o legislatívny pohľad na pracovné právo. Konferencia nadväzuje na úspešné dva ročníky, usporiadané v posledných 2 rokoch, na ktorých sa zúčastnilo po približne 150 účastníkov z firiem, odborových organizácií ako aj verejnej správy.


Spoločne, prakticky a s nadhľadom budú aj v nadchádzajúcom ročníku konferencie nastolené najčastejšie diskutované otázky o pracovnom práve a o možnostiach uplatňovania práv a povinností zamestnávateľov.


Procesy, mechanizmy alebo rôzne typy systémov slúžia k uplatňovaniu práv zamestnávateľov i zamestnancov, ale aj k vymáhaniu plnenia rôznych povinností. Napriek ich významu pre vzájomný vzťah zamestnávateľa, zamestnanca i odborárov Zákonník práce a ani žiadny iný pracovnoprávny predpis neupravuje podmienky ich uplatňovania u zamestnávateľov. Zamestnávatelia i zamestnanci a ich zástupcovia si tak v mnohých prípadoch musia vymýšľať vlastné konštrukcie realizácie vzťahov, definovať obsah pojmov, ktoré právny poriadok ani nepozná, a niekedy sa dostávať viac-menej do rozporu s príslušnými ustanoveniami právnych predpisov. Na rozdiel od ostatných druhov právnych odvetví pracovné právo nemá samostatný procesnoprávny kódex. Pracovnoprávna úprava odchylne upravuje procesnú realizáciu práv v individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch, pričom podmienky realizácie v kolektívnych vzťahoch sú tvorené skôr aplikačnou praxou.

 

3. odborná online konferencia o pracovnom práve bude rozdelená do dvoch samostatných blokov:
I. Nové procesné pravidlá v Zákonníku práce
II. Ako nastaviť vnútropodnikové procesy pri absencii pracovnoprávnej úpravy

 

Obsah konferencie: program nájdete TU
Účastnícky poplatok: 214,80€ (s DPH)
Organizátor: Wolters Kluwer SR s. r. o.
Miesto konania: ONLINE
Prihláška:

prihlášku nájdete TU

Uzávierka prihlášok je do 10. októbra 2021

Bližšie informácie:

veronika.gosticova@wolterskluwer.com

0911 104 151