AICO: Interná komunikácia z perspektívy potrieb a očakávaní lídrov

26. februára 2015, Bratislava, Hotel Lindner
Program: 14:30-17:00

Organizátor: AICO - The Association for Internal Communications

 

Po prvýkrát na Slovensku sa otvorí diskusia s lídrami organizácií na tému rozvoja (strategickej) internej komunikácie.
V diskusii vystúpia top reprezentanti niekoľkých slovenských podnikov: 

Imrich Béreš, Predseda predstavenstva, Prvá stavebná sporiteľňa  
Norbert Brath, generálny riaditeľ, Embraco
Pavol Lančarič, generálny riaditeľ, Orange 

Viac informácii o podujatí tu.

 

Hlavné témy diskusie:

Ako lídri vnímajú úlohu internej komunikácie (IK) v podniku 21. storočia
Čo a prečo lídri považujú za prioritu v oblasti IK
Čo považujú za najvýznamnejšie úspechy IK vo svojom podniku
Lídri a moderné vnútropodnikové komunikačné technológie
Čo lídrov motivuje k tomu, aby investovali do IK

 

Účastnícky poplatok:
členská organizácia HRcomm - 50% zľava - 99,- EUR
základná cena 199,- EUR
Zlatý člen asociácie AICO: 2 voľné vstupy na základe registrácie
Strieborný člen asociácie AICO: 1 voľný vstup na základe registrácie


Registrácia tu.