Big data môžu byť viac ako len HR Controlling

24. november 2016 - Bratislava

 

HR Development Academy je séria workshopov, ktorá tvorí platformu na prezentáciu "Best Practices", výmenu skúseností, názorov a postojov manažérov, špecialistov rozvoja ľudských zdrojov, HR manažérov a personalistov. Už od roku 2009 Vám približuje dianie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov!

 

Personálny controlling sa zameriava na podporu stratégie podniku, spája plánovanie, kontrolu a hodnotenie HR procesov. Prispieva k znižovaniu nákladov podniku a naopak zvyšuje účinnosť riadenia výkonnosti. Dáva možnosť premyslene naplánovať a presadiť projekty pre zvýšenie výkonnosti tímu, organizačnej jednotky, alebo celej organizácie. Príďte sa inšpirovať už 24. novembra 2016 na workshop od HR Development Academy.

 

Termín konania: 24. november 2016
Miesto konania: Bratislava
Účastnícky poplatok: pre členov HRcomm zľava 20%
zo základného účastníckeho poplatku
(základná cena pre 1 osobu 95,- Eur + DPH)
Registrácia účastníkov: semancova@hrda.sk
Pre viac info: HR Development Academy
Zuzana Semancová, Koordinátor
e-mail: semancova@hrda.sk
tel.: +421 902 773 377
web: www.hrda.sk