e-learnmedia CAFÉ 2021 - konferencia o digitálnom vzdelávaní
7. október 2021 │ Bratislava (Lindner**** Hotel Gallery Central)
 
Hlavnú myšlienku tohtoročnej konferencie vyjadruje anotácia:
 
„Ideálne vzdelávanie je také, ktoré naučí, ale nezaťažuje. Teraz máme skvelú príležitosť využiť to, čo nám technológie ponúkajú a umožňujú. Vzdelávať zamestnanca vtedy, keď to práve potrebuje, vyhodnotiť dopad vzdelávania na jeho prácu a tým na celkový biznis. Rok 2021 prináša ďalšie veľké zrýchlenie zavádzania nových technológií a platforiem aj v oblasti vzdelávania a tým aj dopyt po digitálnych zručnostiach. Poďte sa s nami spoločne pozrieť, ako môže vyzerať vzdelávanie a rozvoj v organizáciách dnešného sveta“. 
 
Konferencia je určená: 
 • Riaditeľom ľudských zdrojov
 • Manažérom vzdelávania a HR
 • L&D profesionálom
 • Špecialistom pre digitálne technológie vo vzdelávaní a rozvoji
 • Exekutívcom
 • Tímlídrom
 • Nadšencom a podporovateľom e-learningu a digitálnych technológií

 

Už teraz sa môžete tešiť na:

 • Inšpiratívnych spíkrov
 • Prípadové štúdie úspešného využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní
 • Tipy, ako merať a vyhodnocovať dopad vzdelávania na prácu zamestnanca a celkový biznis
 • Praktické ukážky nových technológií, ktoré dokážu posunúť vzdelávanie a rozvoj vašich zamestnancov na vyššiu úroveň
 • Networking a výmenu skúseností
 • Priateľskú a pohodovú atmosféru
 
Podrobný program bude postupne zverejnený na web stránke podujatia www.e-learnmedia.cafe 
 
Účastnícky poplatok:
Na konferenciu sa môžete prihlásiť výberom jednej z navrhovaných možností:
 
1. Prezenčná (osobná) účasť na konferencii
 • early bird 119 € bez DPH pre jedného účastníka do 30. júna 2021
 • od 1. júla 2021 je základný poplatok pre jedného účastníka 149 € bez DPH
 • Členovia združenia HRcomm majú zľavu 10% z účastníckeho poplatku
 
Účastnícky poplatok zahŕňa: 2x coffee break + obed + organizačné náklady na konferenciu a videozáznam, ktorý vám bude po konferencii poslaný.
 
COVID-19: Ak sa v dôsledku štátnych opatrení nebude môcť konferencia uskutočniť prezenčnou formou, vrátime vám vstupné v plnej výške, alebo sa budete môcť zúčastniť konferencie formou online za nižšiu sumu a vrátime vám cenový rozdiel.
 
2. Online účasť na konferencii
 • early bird 79 € bez DPH pre jedného účastníka do 30. júna 2021
 • Od 1. júla 2021 je základný poplatok pre jedného účastníka 99 € bez DPH
 • Členovia združenia HRcomm majú zľavu 10% z účastníckeho poplatku

 

Účastnícky poplatok zahŕňa aj video záznam z online konferencie, ktorý vám bude po konferencii poslaný.

 

Viac informácií: wwww.e-learnmedia.cafe

                         

                                    Katarína Žilková
                                    zilkova@e-learnmedia.sk