e-learnmedia CAFÉ 2023 – konferencia o digitálnom vzdelávaní

11. október 2023Bratislava (Lindner**** Hotel Gallery Central) alebo ONLINE

 

Hlavná myšlienka a zameranie 13. ročníka konferencie: 


L&D AKO PARTNER PRE BIZNIS
Neustála zmena, robotizácia a náhly príchod AI upriamili našu pozornosť aj na úlohy firemného vzdelávania. Už vieme, že nestačí len zotrvať v prijímaní objednávok, generovaní tréningov a reportovaní absolvovaného vzdelávania. Ak má mať L&D zmysel, mali by sme sa zamerať na strategickejšie vnímanie vzdelávania, zapojiť sa do rozhodovania o firme a merať skutočné dopady vzdelávania. Ako to urobiť? Ako nám v tom môžu pomôcť technológie? Aké sú úlohy a výzvy L&D? Aj o tomto sa budeme rozprávať na konferencii o digitálnom vzdelávaní e-learnmedia CAFÉ 2023.

 

Konferencia je určená: 
 • Riaditeľom ľudských zdrojov
 • Manažérom vzdelávania a HR
 • L&D profesionálom
 • Špecialistom pre digitálne technológie vo vzdelávaní a rozvoji
 • Exekutívcom
 • Tímlídrom
 • Nadšencom a podporovateľom e-learningu a digitálnych technológií
 
Už teraz sa môžete tešiť:
 • Inšpiratívnych spíkrov
 • Prípadové štúdie úspešného využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní
 • Tipy a inšpirácie ako vytvárať pracovné prostredie, kde sa ľudia a technológie navzájom dopĺňajú
 • Praktické ukážky nových technológií, ktoré dokážu posunúť vzdelávanie a rozvoj vašich zamestnancov na vyššiu úroveň
 • Networking a výmenu skúseností
 • Priateľskú a pohodovú atmosféru

 

Podrobný program bude postupne zverejnený na web stránke podujatia www.e-learnmedia.cafe 

 
Účastnícky poplatok:
Na konferenciu sa môžete prihlásiť výberom jednej z navrhovaných možností:
 
1. Prezenčná (osobná) účasť na konferencii
 • early bird 160 € bez DPH pre jedného účastníka do 31. júla 2023
 • od 1. augusta 2023 je základný poplatok pre jedného účastníka 190 € bez DPH
 • členovia HRcomm majú zľavu 10% z účastníckeho poplatku
 
Účastnícky poplatok zahŕňa: 2x coffee break + obed + organizačné náklady na konferenciu a videozáznam, ktorý vám bude po konferencii poslaný.
 
2. Online účasť na konferencii
 • early bird 120 € bez DPH pre jedného účastníka do 31. júla 2023
 • od 1. augusta 2023 je základný poplatok pre jedného účastníka 140 € bez DPH
 • členovia HRcomm majú zľavu 10% z účastníckeho poplatku

Viac informácií: wwww.e-learnmedia.cafe