Káva s DEVELORom: Osobná húževnatosť

20. jún 2019 │ Bratislava (Krasovského 13)

13:00 – 16:00 hod.

 

Jedným z riešení ako sa vysporiadať s neustále sa meniacimi podmienkami je zvyšovať si svoju vlastnú mentálnu odolnosť a húževnatosť.

Vo svete rozvoja ľudí vnímame posun od klasických tréningov zručností k tréningom zameraným na zmenu postojov. Koncept „Mentálnej húževnatosti“ popisuje osobnostnú črtu, ktorá vo veľkej miere určuje, ako sa ľudia účinne vyrovnávajú s výzvami, stresmi a tlakom … bez ohľadu na okolnosti. Je to univerzálna vlastnosť, ktorá je dôležitá pre všetko, čo robíme. Počas tejto kávy si priblížime túto charakteristiku, možnosti jej rozvoja na osobnej aj firemnej úrovni a pozrieme sa na to, ako prakticky budovať kultúru húževnatosti.

 

Program konferencie:

TU

Miesto konania:

DEVELOR Slovakia, s.r.o.

Krasovského 13, Bratislava - Petržalka

Organizátor:

spoločnosť DEVELOR Slovakia (spoločnosť je členom HRcomm - zoznam členov TU)

Registrácia:

TU

Účastnícky poplatok:

členovia HRcomm majú zvýhodnený poplatok 12,- EUR s DPH / 1 účastník

Viac informácií:

DEVELOR Slovakia s.r.o.

Marek Lutz

+421 902 954 415

marek.lutz@develor.com