Otvorený tréning Process Communication Model I

Príďte sa naučiť ako efektívnejšie komunikovať so svojim okolím!

 

Spôsob akým hovoríme je často oveľa dôležitejší ako to, čo hovoríme.
Každý z nás je unikátnym mixom šiestich osobnostných typov. Každý typ má špecifické motivátory, charakterizované rozdielmi v sile charakteru, v psychologických potrebách, predstavách a obľúbených komunikačných kanáloch.


Tréning je zameraný na identifikáciu vášho unikátneho mixu osobnosti a následnú praktickú aplikáciu princípov efektívnej komunikácie.
Na školení si osvojíte základné zručnosti PCM.

 

Process Communication Model bol vytvorený Taibi Kahlerom, PhD na základe svojich pozorovaní ľudských vzťahov a manažmentu v amerických spoločnostiach. Jeden z jeho prvých klientov bola aj NASA, ktorá potrebovala správne vybrať astronautov, urobiť z nich funkčný tím a zároveň presne vedieť ako budú reagovať pod stresom a v kritických situáciách.

Je založený na 2 princípoch:

  1.      Spôsob akým hovoríme je často oveľa dôležitejší ako to, čo hovoríme.
  2.      Každý z nás je unikátnym mixom šiestich osobnostných typov.

 

Zároveň máme jeden základný typ, ktorý sa počas života nemení a jeden (nazýva sa fáza), ktorý sa môže meniť. Každý typ ma špecifické motivátory, charakterizované rozdielmi v sile charakteru, v psychologických potrebách,  predstavách a obľúbených komunikačných kanáloch. Tréning je zameraný na praktickú aplikáciu týchto princípov. 

 

PCM ukazuje ako čo najefektívnejšie komunikovať s rôznymi typmi osobností, zvyšuje schopnosť zodpovedajúcim spôsobom reagovať na požiadavky prostredia a pomáha vybudovať skutočné, konštruktívne a efektívne vzťahy. Predchádza nedorozumeniam a umožňuje ich lepšie zvládanie. Dáva návod ako vytvoriť podmienky, aby sme my i naši blízky  zvládali svoj stres a aby komunikácia prebiehala v pozitívnej atmosfére.

 

 

Viac informácií nájdete:

TU

Miesto konania:

Bratislava, hotel West na Kolibe

Dátum a čas: 09. - 10. jún 2022 v čase od 9:00 do 16:30 hod.

Organizátor:

MD Training&Consulting s.r.o. (spoločnosť je členom HRcomm TU)

Registrácia:

TU

Účastnícky poplatok:

720 € bez DPH / 1 účastník (+ osobnostný profil 149 € bez DPH)

Cena pre členov HRcomm: 20 % zľava - 576 € bez DPH / 1 účastník (zoznam členov nájdete TU)