Praktické assessment centrum

10. jún 2015 - Bratislava (priestory spoločnosti People Elements, Zámocká 22)

otvorený kurz

 

Ako si vytvoriť jednoduchý a funkčný nástroj na hodnotenie kompetencií.

 

Na kurze sa dozviete, ako sa to dá robiť inak a vytvoriť si vlastný dizajn tak, aby ste dokázali ohodnotiť kompetencie čo najpresnejšie s ohľadom na špecifiká vášho
biznisu.

 

Na konci tréningu budete vedieť:

 • kvalifikovane informovať interných aj externých klientov o AC;
 • rozumieť problematike kompetenčných modelov a zosúladiť ich s AC;
 • vytvoriť dizajn AC podľa konkrétnych požiadaviek (nutná supervízia);
 • zrealizovať AC (nutná supervízia);
 • posúdiť profesionalitu a kvalitu AC;
 • aplikovať ďalšie štandardy vedenia AC;
 • pochopiť, ako sa cíti účastník AC

 

Obsah tréningu:

 • Čo je to AC a v akých situáciách ho využívať?
 • Výhody a nevýhody AC
 • Priebeh a fázy AC a ich význam
 • Roly v rámci AC
 • Predpoklady pre AC - analýza pracovnej pozície a kompetenčný model
 • Príprava/dizajn AC - tvorba aktivít vzhľadom na kompetenčný model a špecifiká biznisu
 • Typy aktivít a ich využitie:

o Situačné úlohy

o Interview

o Psychodiagnostika

o Analýza produktov činnosti

 • Realizácia AC, skórovanie a vyhodnocovanie
 • Validizácia, evaluácia, best practices, ďalšie zdroje

 

Lektori:
Rastislav DURIŠ - sociálny a pracovný psychológ, ktorý sa zameriava na aplikáciu poznatkov z psychológie do biznis praxe
Ivona HODASOVÁ - konzultantka, lektorka a zároveň Innovation Element v People Elements

 

Organizátor:

People Elements, spol. s r.o.

kontakt: Ivona Hodasová - Innovation Element, e-mail: hodasova@people-elements.eu

 

Účastnícky poplatok:
členovia HRcomm 10% zľava zo základného účastníckeho poplatku; základný poplatok 180,- Eur/osoba/deň

 

Viac informácií o kurze nájdete TU, príp. hodasova@people-elements.eu