Praktické assessment centrum

alebo Ako si vytvoriť jednoduchý a funkčný nástroj na hodnotenie kompetencií

5. apríl 2016 - Bratislava

9.00 - 17.00

 

Assessment centrá sú naša vášeň. Hodiny trávime ich precíznym dizajnovaním, do noci diskutujeme a následne kalibrujeme naše hodnotenia. Máme za sebou mnoho príbehov a skúseností a radi by sme naše know how šírili ďalej. Nie sme zástancami opozeraných úloh z knižiek a internetu. Ukážeme vám, ako sa to dá robiť inak a vytvoriť si vlastný dizajn tak, aby ste dokázali ohodnotiť kompetencie čo najpresnejšie s ohľadom na špecifiká vášho biznisu.
 

Na konci tréningu budú účastníci vedieť

 • kvalifikovane informovať interných aj externých klientov o AC;
 • rozumieť problematike kompetenčných modelov a zosúladiť ich s AC;
 • vytvoriť dizajn AC podľa konkrétnych požiadaviek (nutná supervízia);
 • zrealizovať AC (nutná supervízia);
 • posúdiť profesionalitu a kvalitu AC;
 • aplikovať ďalšie štandardy vedenia AC;
 • pochopiť, ako sa cíti účastník AC.

 

Obsah:

 • Čo je to AC a v akých situáciách ho využívať?
 • Výhody a nevýhody AC
 • Priebeh a fázy AC a ich význam
 • Roly v rámci AC
 • Predpoklady pre AC - analýza pracovnej pozície a kompetenčný model
 • Príprava/dizajn AC - tvorba aktivít vzhľadom na kompetenčný model a špecifiká biznisu
 • Typy aktivít a ich využitie:

          - Situačné úlohy

          - Interview

          - Psychodiagnostika

          - Analýza produktov činnosti

 • Realizácia AC, skórovanie a vyhodnocovanie
 • Validizácia, best practices a ďalšie zdroje

 

Lektorka: Ivona Hodasová

Ivona Hodasová je konzultantka, lektorka a zároveň Innovation Element v People Elements. Venuje sa prevažne tvorbe a riadeniu komplexných rozvojových programov a tiež dizajnuje hodnotiace a rozvojové centrá. K jej obľúbeným témam patrí vnútorná motivácia, angažovanosť a spokojnosť zamestnancov. Do svojich kurzov prináša inovatívne metódy a prístupy. Má skúsenosti s výberom a hodnotením schopností zamestnancov od výrobných po manažérske pozície.

 

Lektor: Rastislav Duriš

Rastislav Duriš je sociálny a pracovný psychológ, ktorý sa zameriava na aplikáciu poznatkov z psychológie do biznis praxe. Pomáha organizáciám vyberať vhodných kandidátov, identifikovať talentovaných zamestnancov a ďalej ich rozvíjať. Má rozsiahle skúsenosti s výberom riadiacich pracovníkov. Na zisťovanie pracovných predpokladov používa súbor vysoko validných metód – kompetenčné interview, psychodiagnostiku, resp. Assessment Centrum.

 

Organizátor: spoločnosť People Elements, spol. s r.o. (viac info o spoločnosti TU, spoločnosť je členom HRcomm)

 

Dátum a čas: 5.4.2016, 9.00 - 17.00

 

Cieľová skupina: manažéri, HR

 

Miesto: priestory spoločnosti People Elements, Zámocká 22, Bratislava

 

Účastnícky poplatok:
členovia HRcomm 10% zľava zo základného poplatku
základný poplatok 180,- Eur / 1 účastník
 
Pre viac info a prihlásenie kontaktujte Ivonu Hodasovú, e-mail: hodasova@people-elements.eu