Proaktívny manažment - otvorený tréning

 

„Jedným z kritérií pri výbere zamestnania je dobré meno spoločnosti. Jedným z kritérií pri odchode z nej je meno nášho manažéra. Akým manažérom – vzorom ste vy?“

 

Vedenie jednotlivcov, tímov a zvyšovanie výkonnosti

 

Podporovať angažovanosť zamestnancov prostredníctvom vhodného vedenia ľudí, posilňovania ich schopností a využívaním koučingu. Zaistiť osobnú a obchodnú výkonnosť  ľudí podľa rastúcej rozmanitosti a komplexnosti na lokálnych a medzinárodných trhoch. Všetky tieto požiadavky na manažérov sa opierajú o dva zásadné prvky: sebapoznanie a sebaovládanie.

Tento program, ktorý si vyberá to najlepšie z behaviorálnych postupov a metód školenia  sa zameriava na kritické kompetencie a techniky – v rámci rôznych kontextov. Účastníci prekonajú kritickú medzeru medzi  znalosťami a správaním tým, že sa venujú sebareflexii, učia sa zo spätnej väzby, zo skúšania si nových nástrojov a metód a z prehodnotenia rôznych prístupov. Vďaka intenzívnemu cvičeniu si trvale zakotvia modely úspešného správania do svojho každodenného štýlu riadenia.

 

Prínosy

 

 • Manažér ako vzor – konštruktívna medziľudská komunikácia
 • Lepšia kontrola seba samého, iných a podnikania, a to aj v turbulentných časoch – stanovenie priorít a zladenie činností
 • Posilnená angažovanosť zamestnancov a ich rozvoj –delegovanie právomocí, spätná väzba, stanovovanie cieľov, koučing pre zaistenie zreteľného dopadu na výsledky
 • Zníženie času a nárast produktivity – lepšia príprava, inšpirujúce a podnetné stretnutia, vlastníctvo aktivít
 • Zdravý tok iniciatívy –  získavanie zákazníkov a angažovanosť
 • Udržateľná kultúra – zosúladenie hodnôt a ambícií zamestnancov s hodnotami a ambíciami spoločnosti

 

Deň 1 - Moje prostredie, úlohy, výzvy a dominantný štýl

 

 • Aký som vzor pre svojich zamestnancov?
 • Analýza kľúčových zainteresovaných strán – ich záujem, môj záujem
 • Vnímanie a realita: spôsob spontánnej interakcie s inými
 • Konštruktívny prístup ako východisko pre spravodlivé rozhodnutia
 • Delegovanie, posilňovanie schopností a zodpovednosť
 • Komunikovanie nepríjemného rozhodnutia, uznanie omylov
 • Vyváženie štýlov medzi angažovaním a direktívnym riadením ľudí

 

Deň 2 - Riadenie každodennej výkonnosti, rovnováha medzi angažovaním a direktívnym riadením ľudí

 

 • Učenie sa zo skúseností – výsledky školenia z prvého dňa
 • Stanovenie cieľov a ich vyhodnocovanie
 • Pochopenie ľudí a výkonnosti, umenie pýtať sa a počúvať
 • Manažérska kontrola a zvládanie problematickej výkonnosti
 • Povzbudzovanie a supervízia: kľúčové prístupy
 • Zvládanie odchýlok v správaní zamestnancov: ako zasiahnuť, aby bol zachovaný súlad hodnôt spoločnosti a zamestnancov

 

Deň 3 - Rozvoj ľudí pre budúcnosť

 

 • Čo som začal využívať – riadenie výkonnosti
 • Kritické správanie: získanie a poskytovanie spätnej väzby
 • Metóda rozvojového rozhovoru v kontexte koučingu, rozvojové stretnutia, posúdenie talentov
 • Jednanie s vysoko výkonnými pracovníkmi a talentami
 • Komunikovanie správy s veľkým dopadom (napr. stratégie) skupine

 

Deň 4 - Zvládanie náročných situácií

 

 • Čo som začal využívať –– koučing a rozvoj ľudí
 • Dva rozmery riadenia náročných situácií: úloha a vzťah
 • Povedať nie znamená povedať áno niekomu inému
 • Zmena: štádiá objavovania, krivka smútku, sprievodca premeny a odporu
 • Zvládanie náročných pracovných schôdzok a skupinová dynamika
 • Skupinové vyjednávanie – hľadanie spojencov a riadenie nezhôd
 • Riešenie konfliktov – od vzájomnej dohody k rozhodovaciemu riadeniu

 

Deň 5 - Riadenie nového rozvoja, pobádanie výkonnosti

 

 • Čo som začal využívať – riadenie prekážok, aby sa zmenili
 • Riadenie kreativity – úlohy a prístupy
 • Buďte iniciatívny: prezentovanie projektu alebo odporúčania nadriadeným
 • 10 zlatých pravidiel a prax s vlastnými prípadmi
 • Manažér-kouč: identifikovanie problému, získanie akceptácie, aby mohlo vzniknúť riešenie
 • Vedenie neustáleho zlepšovania a inovácií – výmena najlepších skúseností – prezentácia prípadových štúdií
 • Moja osobná značka a ďalší rozvoj
 • Konečná spätná väzba

 

 

Konzultant: Marián Dubjel | MD TRAINING&CONSULTING S.R.O

 

Termíny: (Každý tréningový deň trvá od 9:00 do 17:00 hod.):

 

 1. deň: 19.6. 2020
 2. deň: 3.7. 2020
 3. deň: 18.9. 2020
 4. deň: 23.10. 2020
 5. deň: 13.11. 2020

 

Cena:

 • Cena za 1 účastníka z jednej spoločnosti: 1490€ bez DPH
 • Cena za 2 a viacerých účastníkov z jednej spoločnosti: po 10% zľave 1341€ bez DPH pre jedného účastníka.

 

Členova HRcomm majú zľavu 20 % z účastníckeho poplatku.