The Academic Bridge to HRM Practice

26. október 2015, Bratislava - Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu

 

Medzinárodný vedecký seminár na tému The Academic Bridge to HRM Practice.

 

Jednodňový seminár, na ktorý sú pozvaní akademici z medzinárodnej výskumnej siete CRANET, odborníci v oblasti HR z univerzít a vysokých škôl ekonomického zamerania na Slovensku a HR lídri Slovenských podnikov.


CIELE vedeckého seminára

  • prezentácia výsledkov výskumných tímov univerzít združených v sieti CRANET (The Cranfield Network on International Human Resources Management)
  • prezentácia empirických poznatkov HR lídrov z hospodárskej praxe podnikov pôsobiacich na Slovensku
  • hľadanie námetov na nové výskumné projekty a spoluprácu medzi akademickým prostredím a hospodárskou praxou
  • vytvorenie priestoru pre nadviazanie nových pracovných a osobných kontaktov pre spoluprácu v budúcnosti


TEMATICKÉ OKRUHY seminára

Súčasné výzvy v riadení ľudských zdrojov

Postavenie personálnych útvarov a roly HR lídrov v organizáciách

Nároky na personálnych špecialistov v súvislosti s trendami v riadení ľudských zdrojov


V záujme zachovania požadovanej kvality výstupov seminára, všetky príspevky prejdú recenzným konaním. Vybrané príspevky budú publikované v zborníku vedeckých prác s priradeným ISBN.

 

PROGRAM

10:00 – 10:30 Prezentácia účastníkov konferencie
10:30 – 12:00 Plenárne rokovanie
12:00 – 13:00 Obed pre účastníkov konferencie
13:00 – 14:30 Plenárne rokovanie
14:30 – 15:00 Prestávka (občerstvenie)
15:00 – 16:30 Plenárne rokovanie
16:30 – 17:00 Hudobný program (folklórny súbor EKONÓM)
17:30 Spoločná večera pre CRANET a pozvaných hostí

 

Kontaktná osoba: jana.blstakova@euba.sk, + 421 2 672 95 607

Prihlášku na seminár nájdete TU.