Virtukáva s DEVELORom - Bez dôvery veľa nenarobíš

 

Patrick Lencioni v knihe 5 dysfunkcií tímu popisuje pyramídu tímového výkonu. Jej základ tvorí dôvera. Ak dôvera nie je, celý tím stojí na vratkých základoch. Je otázkou času, kedy sa to prejaví vo vyšších úrovniach – vo vyhýbaní sa konfliktu, v nedostatku záväzku, nejasných zodpovednostiach a v nepozornosti voči výsledkom,

Je úlohou lídra postarať sa o to, aby dôvera v tíme pracovala. Dôvera vychádza z psychologického bezpečia.

Pre niektorých manažérov je výzvou prijať fakt, že psychologické bezpečie budujú oni. Začať potrebujú od vlastného otvorenia sa tímu.

Tí manažéri, ktorí síce aj príjmu budovanie psychickej pohody za svoju úlohu, môžu mať problém v tom AKO to robiť.

HR profesionáli sú pomocnou rukou pre manažéra v týchto oblastiach. Prirodzene sa manažéri na nich obracajú s otázkou “Čo mám robiť?” Psychológia je (netvrdíme, že je to tak správne), prvoplánovo spájaná s HR funkciou.

Pridajte sa na 60 minútový interaktívny webinár – získate nielen inšpiráciu, ale aj konkrétne tipy na to, ako budovať psychologické bezpečie v tíme aj celej firme.

 

 

60 interaktívnych minút o dôvere v tímoch

Počas hodinového intraktívneho webináru bude našou ambíciou pokryť tieto kľúčové témy:

  • Otvorenie
  • Tímové dysfunkcie a psychologické bezpečie
  • Ako to vyzerá? – Čím sa vyznačujú tímy, ktoré majú a nemajú vybudované psychologické bezpečie.
  • Vplyv psychologického bezpečia na zmenový proces v tíme.
  • Ako vniesť psychologické bezpečie do tímu – Nástroje manažéra
  • Ako budovať kultúru dôvery vo firme – Ako má postupovať HR, ak chce podnietiť diskusiu o dôvere a psychologickom bezpečí
  • Diskusia
  • Záver

 

Počas celého programu vás Denis a Zolo budú aktívne zapájať – či už otázkami, zdieľaním skúseností, alebo priamo praktickým skúšaním nových postupov a nástrojov.

 

 

Kedy?

1. apríl 2021

Kde?

ZOOM business

Pre koho?

Pre interných HR profesionálov a manažérov, ktorí hľadajú cestu, ako zlepšiť fungovanie.

Organizátor:

spoločnosť DEVELOR (spoločnosť je členom HRcomm)

Registrácia:

TU

Viac informácií:

www.develor.sk