Využitie psychológie vo výberovom procese

 

 

Prvý modul: Výber zamestnancov pre prax
Termín: 9. marec 2017 (9:00 - 16:00)
Cieľ: Efektívny výber zamestnancov je jedným z najúčinnejších nástrojov vedúcich k produktivite práce i k prevencii problémov rôzneho druhu na pracovisku.
Cieľom modulu je orientácia účastníkov v základnej logike výberu, výhodách a nevýhodách jed-notlivých výberových metód a možnostiach ich využitia.

 

Druhý modul: Štruktúrovaný behaviorálny rozhovor ako výberový nástroj
Termín: 16. marec 2017 (9:00 - 16:00)
Cieľ: Vybaviť účastníkov praktickými zručnosťami pre vedenie štruktúrovaného behaviorálneho rozhovoru, ktorý je jednou z najúčinnejších metód výberu vôbec. Poskytnúť metodiku vedenia takéhoto roz-hovoru, hodnotenia jeho výstupov, ako aj otázok využiteľných pri postihovaní typických pracov-ných kompetencií

 

Tretí modul: Psychológia vo výberovom procese
Termín: 23. marec 2017  (9:00 - 16:00)
Cieľ: Osobnosť a schopnosti uchádzača pod mikroskopom. Prečo je vo vý-bere dôležité rozoznať osobnostné črty podstatné pre rozpoznanie možných problémov a prečo nestačí použitie jedného dotazníka. Načo je vhodné poznať IQ a profil schopností uchádzača. Čo nám umožňuje predpovedať integrita osobnosti. Praktické porozumenie psychologickým testom v situáciách výberu, interpretácia psycholo-gického profilu kandidáta.

 

Viac info TU 
 
Organizátor: MAYAKO, s.r.o. 
 
Miesto konania: Bratislava, Cukrová 14, ACSS, spol. s r.o.
 
Účastnícky poplatok: Na každý modul sa prihlasuje zvlášť. Zľava pre členov HRcomm je 20%. Základný poplatok 150,- EUR / 1školiaci deň / 1 účastník (pri prihlasovaní prosím uveďte, že ste členom HRcomm - zoznam členov nájdete TU)
 
Viac informácií o kurze sa dozviete TU