Work in Balance

1. december 2016 - Bratislava

 

Pre koho je Work Balance DAY urcený?
je urcený pre všetkých, pre HR oddelenia, personálnych manažérov, konatelov a iných manažérov firiem, ktorý sa chcú dozvediet viac o rôznych benefitoch pre zamestnancov vo forme dna zdravia organizované priamo na pracoviskách v nevýrobných a výrobných spolocnostiach.

 

Filozofia projektu Work in Balance 

Cielom projektu je vybudovat a trvalo udržiavat zdravé prostredie v spolocnostiach cez všetky aspekty, ktoré ovplyvnujú každodennú kvalitu života ako sú WORK, MIND, HEALTH, FOOD, ACTIVITY. Prostredníctvom skúsených odborníkov sprostredkovat informácie. Pomôct k vzájomnej interakcii zamestnávatela azamestnanca. Vytvorit adekvátne podmienky k zefektívneniu práce a života. Nájst vhodné prostriedky k dosiahnutiu osobnej rovnováhy.

 

Termín konania:

1. december 2016

Miesto konania:

Bratislava - Hotel Ponteo

Program:

TU

Účastnícky poplatok:

pre členov HRcomm zľava 10%
zo základného účastníckeho poplatku
(základná cena pre 1 osobu 65,- Eur + DPH)

Registrácia účastníkov:

kosecova@workinbalance.sk

Pre viac info:

Ing. Andrea Košecová
e-mail: kosecova@workinbalance.sk
tel.: +421 918 719 889