Znalostný manažment

13. november 2014 - Bratislava

 

Už štvrtý rok približujeme dianie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov zo všetkých regiónov Slovenska. Účasťou na HR Development Academy máte jedinečnú šancu získať know-how od renomovaných odborníkov z praxe.

 

Ako prepojiť tých čo vedia s tými, čo vedieť potrebujú a ako osobné znalosti premeníte v znalosť organizácie? Predpokladom fungujúceho manažmentu znalostí je správne prepojenie medzi ľuďmi, procesmi a technológiami. Manažment znalostí zasahuje hneď do niekoľkých oblastí podniku. Spája v sebe oblasť riadenia, HR i IT. Sústredenie sa iba na jednu z oblastí alebo vynechanie niektorej nepovedie k úspešnej implementácii manažmentu znalostí, práve naopak.


Rečníci workshopu sa s Vami radi poradia o vlastné skúsenosti a znalosti k tejto téme. Jedinečný charakter workshopu Vám umožňuje naplno sa podieľať a vytvárať obsah prediskutovaného.

 

Na workshope Znalostný manažment vystúpia:

  • Martin Miller (CEO), UPC Broadband bude hovoriť o tom, Ako prepojiť tých čo vedia, s tými čo si myslia, že vedia.
  • Imrich Tatiersky (Business Change Management Leader) Slovnaft  s témou: Chceš vedieť, čo vedia ostatní? Motivuj a dávaj spätnú väzbu!.
  • Andrej Orogvani (EBM Central Training Manager), Holcim Services EMEA odprezentuje príklad z praxe s tématikou Ako dostať kľúčové znalosti od pár expertov k 10 000 koncovým užívateľom. 

 

Termín konania 13. november 2014
Miesto konania: Bratislava, Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4
Účastnícky poplatok:

pre členov HRcomm - ZRRĽZ zľava 20%

zo základného účastníckeho poplatku
(základná cena pre 1 osobu 95,- Eur + DPH)

Registrácia účastníkov: melnicekova@hrda.sk 
Program workshopu: http://www.hrda.sk/workshopy_html/now/znalostny_
manazment.html
Pre viac info:

HR Development Academy

Anna Melničeková, Project Manager

e-mail: melnicekova@hrda.sk

tel.: +421 911 79 77 99

web: www.hrda.sk