Pomohli sme 4-ročnej Veronike z Ukrajiny s rehabilitáciami

Naša minuloročná verejná zbierka pod záštitou APPA, ktorá bola zameraná na cielenú pomoc ukrajinským deťom so zdravotným znevýhodnením, pomohla zlepšiť stav malej bojovníčke Veronike s detskou mozgovou obrnou.


Veronika patrí do jednej z rodín, so zdravotne znevýhodnenými deťmi, ktoré utiekli do našej krajiny, aby si zachránila život pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Napriek situácií, v ktorej sa nachádzajú potrebuje neustále rehabilitovať.


Pre  malú bojovníčku sa prostredníctvom verejnej zbierky podarilo vyzbierať sumu 1.000 eur, vďaka čomu mohla absolvovať intenzívny týždňový rehabilitačný pobyt v HENDI CENTRUM v Piešťanoch. Veronikina mama neskrývala dojatie: „Radi by sme vyjadrili hlbokú vďaku APPA a spoločnosti HRcomm, ktorá poskytla finančné prostriedky na rehabilitáciu nášho dieťaťa. Pre nás je to v súčasnosti vzhľadom na situáciu v našej krajine neúnosná suma. Veronika potrebuje komplexnú rehabilitáciu a vďaka dobročinnej zbierke sme túto možnosť dostali. Úprimne ďakujeme za pomoc a podporu, ktorú poskytujete deťom, ktoré potrebujú život zachraňujúcu liečbu. Ďakujeme za vašu láskavosť a štedrosť. Dávate našim deťom šancu na zdravú a šťastnú budúcnosť.“


Fyzioterapeuti sa pri cvičení s Veronikou zamerali na uvoľnenie skráteného svalstva rúk aj nôh. „Následne sme pracovali na zlepšení držania hlavičky a ramien, zamerali sa na oporu o predlaktia a ruky a zlepšenie stability trupu v sede. Veronika tolerovala cvičenie veľmi dobre, pekne spolupracovala a po intenzívnej terapii je celkovo uvoľnenejšia, posilnila si chrbát a bruško a dlhšie sa udrží v sede s malou pomocou,“ približuje Andrej Taraba, hlavný fyzioterapeut Oddelenia starších detí a dospelých v HENDI CENTRE.  
 


Problémy tejto doby nám nie sú ľahostajné, a preto sa veľmi tešíme, že verejná zbierka s cieľom získania finančných prostriedkov na absolvovanie špeciálnych rehabilitácií pre zdravotne hendikepované deti z Ukrajiny, ktorú sme organizovali pod záštitou APPA, pomohla aspoň „troška“ tým, čo to naozaj potrebujú.


Veronike, ale aj ostatným deťom držíme päste pri ich liečbe a prajeme, aby sa našlo ešte veľa ľudí, ktorí neváhajú pomôcť.


#HRcomm #HRcommPodporuje #APPA #verejnazbierka #asociacia_appa #hendicentrum