ZDIEĽAŤ ÚSPEŠNÉ VECI JE SPRÁVNE

Už po štvrtýkrát HRcomm organizuje ocenenie výnimočných projektov inovatívneho riešenia v oblasti HR – ocenenie HR inšpirácia. Ak ste pracovali na úspešnom HR projekte, ale uvažujete či prihlásenie do ocenenia HR inšpirácia má vôbec význam, inšpirujte sa rozhovorom s minuloročnými víťazmi ocenenia.

 

Porozprávali sme sa so zástupkyňami víťazných spoločností z minulého ročníka, Miroslavou Jandorfovou, Riaditeľka ľudských zdrojov, NN Slovensko (Cena HR verejnosti 2022 za projekt  NNáš nový štýl práce. V NN si môžeš vybrať, či budeš pracovať 4 alebo 5 dní v týždni.) a Luciou Tomkovou, Head Of Human Resources, Fpt Slovakia (Cena CEO´s 2022 za projekt IT volá domov), ako hodnotia samotné ocenenie, či v ňom vidia pridanú hodnotu a prezradili nám aj to, čo je podľa nich najdôležitejšie pri príprave prihlášky.

 

Aký bol hlavný dôvod, prečo ste sa rozhodli prihlásiť do ocenenia HR inšpirácia?

Mirka: „Súťaž HR inšpirácia pozorne sledujem už od prvého ročníka. Pre ľudí, ktorí pracujú v oblasti riadenia ľudských zdrojov, je veľmi inšpiratívna. Myslím, že je úplne prirodzené a správne, ak sa učíme od úspešných alebo si navzájom vymieňame dobré nápady s kolegami z brandže. No a prečo sme sa rozhodli prihlásiť do súťaže práve náš projekt 4-dňového pracovného týždňa? Pretože sme presvedčení, že je to projekt budúcnosti. V NN chceme kolegom z iných spoločností ukázať, že 4-dňový pracovný týždeň môže fungovať  aj na Slovensku. My ho využívame už viac ako dva roky, pričom sa nám darí dodržiavať všetky stanovené ciele a záväzky voči klientom a obchodným partnerom.“
Lucka: „Naším hlavným dôvodom prihlásenia, bol náš jedinečný a inovatívny projekt. Chceli sme sa podeliť s odborníkmi z rovnakej oblasti, získať spätnú väzbu a zároveň inšpirovať ostatných. Výsledky nášho projektu boli fantastické a bolo by škoda nezdieľať ich s ostatnými. Ako povedal niekto múdry, "Inovácie nevznikajú tým, že vidíte to, čo je zrejmé, ale tým, že rozpoznáte to, čo je skryté." Veríme, že náš projekt v sebe ukrýva veľký potenciál a aj na základe toho sme ho chceli zdieľať s ostatnými, aby aj oni mohli využiť jeho prínos.“

 

 Foto: Víťaz ceny CEO´s 2022 - Fpt Slovakia 

 

Čo vám priniesla účasť v HR inšpirácii?
Mirka: „Vďaka našej účasti v HR inšpirácii sme toho získali veľmi veľa. V prvom rade sa úprimne tešíme z udelenej Ceny HR verejnosti. Vnímame ho aké veľké uznanie, ktoré našej práci vyjadrili kolegovia z HR brandže. Rovnako sme sa tešili aj z mediálnych výstupov a pozornosti, ktoré sa k tejto súťaži viažu a pomohli nám zviditeľniť značku NN. V druhom rade je to možnosť inšpirovať sa od šikovných a úspešných ľudí.“
Lucka: „Určite by som odporučila účasť v HR inšpirácii každému, kto hľadá nové nápady a vnuknutia pre svoju prácu v oblasti ľudských zdrojov. Táto skúsenosť mi poskytla množstvo nových poznatkov a kontaktov, ktoré môžem využiť aj v budúcnosti.“
 
Kde vidíte najväčšiu pridanú hodnotu ocenenia HR inšpirácia?
Mirka: „Najväčšiu pridanú hodnotu ja osobne vidím v možnosti zdieľať náš 4-dňový pracovný týždeň s ostatnými kolegami na Slovensku. Verím, že ho vnímajú rovnako inšpiratívne ako my na začiatku našej cesty, a že mnohých motivuje k rovnakému kroku.“    
Lucka: „Na základe našich skúseností a účasti v súťaži môžem s istotou zhodnotiť, že ocenenie HR inšpirácia má bezpochyby viacero pridaných hodnôt. Jednou z nich je podpora a uznanie inovatívnych prístupov v oblasti ľudských zdrojov, ktoré môžu slúžiť ako vzor pre ostatné organizácie. Okrem toho, vďaka prezentácii projektov rôznych organizácií, ako aj následnej plodnej diskusii, môže každý zúčastnený získať nové nápady na zlepšenie svojho pracovného prostredia.“

 

Foto: Víťaz ceny HR verejnosti 2022 - NN Slovensko


Aká náročná bola príprava prihlásenia Vášho projektu? 
Mirka: „V našom prípade stačilo vytiahnuť informácie z článkov a prezentácií, s ktorými sme pracovali v minulosti. Takúto veľkú a inovačnú zmenu sme totižto museli veľmi detailne a otvorene komunikovať smerom k zamestnancom i nášmu akcionárovi. Príprava prihlášky teda pre nás nebola náročná. Na prihláške sme spolupracovali s kolegami z Marketingového oddelenia, ktorí v NN zastrešujú aj internú komunikáciu.“
Lucka: „Určite by som odporúčala nepodceňovať prípravu prihlásenia pre takýto typ súťaže. My sme museli systematicky zhromaždiť informácie o našom projekte, jasne a stručne ich zhrnúť a podať ich v zrozumiteľnej forme pre nezainteresovaného človeka. Bolo to náročné, ale zároveň to bola príležitosť na to, aby sme si uvedomili, aké zlepšenia môžeme do nášho projektu ešte zapracovať.“
 
Odporučili by ste kolegom z iných spoločností zapojiť sa do ocenenia a čo by ste im odkázali?
Mirka: „Jednoznačne. Navyše, celá iniciatíva má výbornú atmosféru - je veľmi ľudská a v priateľskom kolegiálnom duchu. Vďaka účasti získate veľké množstvo cenných poznatkov a nabijete sa dobrou energiou. Je to oveľa viac, ako súťaž vyžaduje od vás.“  
Lucka: „Určite by som odporučila svojim kolegom z iných spoločností zapojiť sa do súťaže. Je to skvelá príležitosť aj pre zviditeľnenie zaujímavého projektu a spoločnosti. Okrem toho, ocenenie poskytuje možnosť stretnúť sa s odborníkmi a lídrami v oblasti HR a získať cennú spätnú väzbu od poroty. Ak by som mala niečo odkázať svojim kolegom, tak by som im povedala, aby sa nebáli ukázať svoju prácu. Toto ocenenie nie je len o víťazoch, ale aj o celkovej kvalite projektov a možnosti zdieľať nápady a skúsenosti s inými odborníkmi z oblasti ľudských zdrojov.“

 

Ak ste sa práve rozhodli prihlásiť aj Váš projekt do ocenenia HR inšpirácia, všetko potrebné nájdete na www.hrinspiracia.sk.