Dva rozdielne svety

Recruitingový proces je vzájomná interakcia, do ktorej obe strany vstupujú s istými očakávaniami a predstavami. V súčasnej dobe je však stále zložitejšie skĺbiť predstavy v hlave študenta s jasným cieľom potenciálneho zamestnávateľa. Mnohokrát stoja proti sebe dve absolútna, ktoré len ťažko nachádzajú prienik. Na jednej strane je sen o osobnostnom a profesijnom raste, na strane druhej očakávania a predstavy „ideálna“. Možno však hľadať chyby na oboch stranách stola?

 

Vysoká škola prináša množstvo slobody, dostatok voľného času, ktorý ale študenti málokedy využívajú proaktívne. Nové prostredie, možnosti a príležitosti, to je až príliš lákavé na to, aby sa sedelo nad skriptami alebo proaktívne rozvíjalo svoj potenciál. Platforma aktivít zaostáva a nerastie. A síce po čase prichádza aj túžba po ekonomickej samostatnosti, k vôli pracovať sa len málokedy pripojí aj čosi viac ako vypracovaný životopis, získanie skúseností ako dobrovoľník v neziskovej sfére, či zodpovedný prístup k štúdiu.

 

Zamestnávatelia sú otvorení mladým ľuďom, od ktorých očakávajú výbuch dynamiky, kreatívnych nápadov a čerstvý vietor. Spoločnosti zaujíma názor tejto generácie, i keď nie sú práve študenti ich cieľová skupina – chcú sa dostať k mladým cez mladých. Avšak naivne hľadajú 20-ročných so skúsenosťami 30-ročných, vyformované osobnosti, sebavedomé aj pokorné, ktoré si od prvého dňa v práci pôjdu tvrdo za svojím cieľom, ponúknu nové idey (ktoré ale súhlasia s doteraz odskúšanými spôsobmi). Samozrejme, každá firma má svoje vychodené chodníky, ale študenti radšej kráčajú po vlastných. Snažia sa z plnej sily priniesť čosi revolučné, dokázať starším, že aj oni majú patent na úspech, inovatívne nápady, motiváciu a chuť meniť veci v lepšie. Nechcú byť jednými z mnohých a splynúť v mozaike, ale ukázať svoj potenciál, rozvíjať ho a prinášať skutočnú pridanú hodnotu.  

 

Aby neprišlo k dezilúzii, každá strana by si mala ujasniť, čo hľadá a čo ponúka. Zriedka sa nájde niekto vo veku 20+, kto by mohol kráčať s predstavami starších, ktorí už majú svoje jasné postupy, od ktorých nechcú upustiť. Študenti by nemali dbať len na svoj prejav počas pohovoru, ale predovšetkým vopred myslieť na to, aby hľadali svoj talent a potenciál. Podnety na odhalenie ich talentu sa im snažíme dávať aj my v Challengest. Zapojením sa do challenge-u majú príležitosť dokázať, že sú cieľavedomí, zodpovední a proaktívni. Dajme im šancu realizovať sa, pracovať na sebe a priniesť konkrétny výsledok svojej snahy!

 

Dodo Porhinčák
Challengest (viac info o HR startupe nájdete TU)