Kto bude prvý?

Pravdou je, že dnes populárna téma angažovanosti sa ma ako lektora, konzultanta, dotkla tiež.  Prebíja také témy ako komunikácia, zvládania konfliktov, pod. Zamýšľam sa, ako to vlastne je s tou angažovanosťou zamestnanca v prostredí organizácie. A teraz mám na mysli rovnako tak manažérov, ako aj výkonných zamestnancov. Túžia po nej všetci. Manažéri chcú vidieť aktívnych a angažovaných zamestnancov. A zamestnanci túžia vidieť angažovaných manažérov. Aj toto sú dôvody, prečo siahneme po tejto téme a zaradíme ju do vzdelávacích plánov. A dôvodov je ďaleko viac, napr.

  • pretože to sme ešte na túto tému neškolili
  • nech naši ľudia poznajú tento pojem
  • aj my chceme žiť s dobou
  • nech začnú byť zamestnanci angažovaní, nech urobia niečo pre firmu navyše
  • odteraz začíname inak, preškolíme manažérov a pod.

Dôvodov by som našla ďaleko viac, ako si momentálne dokážem spomenúť.

 

Často ako lektor počujem vyjadrenia zamestnancov: „Prečo máme my niečo meniť? Nech sa manažéri školia! Tých ste už školili?“ A manažéri v ničom nezaostávajú: „Treba preškoliť zamestnancov, opakujú rovnaké chyby. Neurobia nič navyše, každý uteká len domov a ak niečo žiadame, hneď pýtajú peniaze, ...“. Jedni sa vyhovárajú na druhých.

Rozoberať problémy a lamentovať, je obľúbená disciplína, ako odviesť pozornosť od angažovanosti aj na tréningu.

 

Ako je to vlastne s tou angažovanosťou?

Čo si pod ňou predstavujeme?  

Čo treba mať, aby nastala?

K čomu by mala smerovať?

Koho sa vlastne v organizácii týka?

Od koho ju čakáme?

Čo by nám mala priniesť?

Na čo nám vlastne bude?

Stane sa niečo, ak nebude v našej organizácii?

Čo je pozitívne v našej súčasnej situácii?

Čo nie?

Prečo je práve angažovanosť, pre nás tá dôležitá téma dňa?   

 

Dosť dôležité otázky, na ktoré hľadajme odpovede, aby sme mali jasno, keď hovoríme o angažovanosti. A dajme pozor na odpovede typu: mali by sme aj my..., musíme..., bolo by dobré..., patrilo by sa, už je na čase, ....

Práve zmysel a pomenovanie úžitku rozhodnú, prečo byť angažovaným zamestnancom, manažérom a udomácniť tento fenomén vo firme, na svojom oddelení, vo svojom živote.

 

A kto teda začne ako prvý? Manažér, či zamestnanec? To už nechám na vás. Možno práve ten, kto nájde prvý tie svoje správne odpovede.

 

Zuzana Árvayová

Konzultant, kouč, VIC Mojmírovce