Motivácia a angažovanosť

Čo je cieľom motivácie?

 

Zamýšľali sme sa nedávno pri jednom manažérskom tréningu spolu s klientami nad tým, čo všetko môže manažér získať, ak sa bude venovať motivácii podriadených systematicky, individuálne aj tímovo a ak pritom bude vychádzať z motivátorov svojich ľudí.

 

Väčšia diskusia nastala v momente, keď sme sa dostali k informácii, že otázka „čo ťa motivuje?“ v zásade nefunguje. V zásade preto, že z mojej skúsenosti existuje len málo ľudí, ktorí nad vlastnou motiváciou premýšľajú, ale najmä, ak premýšľajú, odpoveď je komplexná. Pretože keď sa nad svojou motiváciou zamyslíme, prídeme na to, že to vždy závisí od situácie, cieľov, naladenia, možností, prínosov... a zoznam by mohol pokračovať...

 

No aj napriek tomu, že zistiť, čo ľudí motivuje je náročné, pre manažéra je podstatné poznať motiváciu svojich ľudí a pracovať s ňou, pretože ak to priebežne robí, môže získať veľa. Môže získať angažovaných zamestnancov.

A ak sú naši ľudia angažovaní, pristupujú k riešeniu bežných situácií aktívne a inovatívne, dokážu nájsť riešenia, ktoré s ohľadom na stratégiu podporujú smerovanie a posúvajú celý tím. Angažovaní zamestnanci sa pýtajú, uvedomujú si svoju pridanú hodnotu a prinášajú návrhy na zmeny funkčné dlhodobo. Rozvíjajú seba, svoj tím, aj celú firmu tým, že sa na veci pozerajú cez najlepšie možné výsledky a hľadajú cesty, ako tieto výsledky dosiahnuť.

 

A keď sa našim ľuďom darí napĺňať ciele, ktoré posúvajú fungovanie, dosahovať výsledky spôsobom, ktorý sami navrhli a zažívať úspech, o ktorý sa sami pričinili, úplne prirodzene rastie ich spokojnosť a hrdosť. No zároveň sa zvyšuje lojalita k tímu, v ktorom sa im darí a k manažérovi, pod ktorého vedením sa neustále zlepšujú. A to má za následok vyššie sebavedomie a odhodlanie púšťať sa do náročnejších úloh a prispievať k ďalšiemu rozvoju.

 

Ak sa ako manažéri zameriame na to, aké úlohy, aké spolupráce, ktoré typy prístupov k riešeniu problémov našich ľudí bavia, aké ciele v nich podnecujú najlepšie výkony, ktoré zodpovednosti s nimi prirodzene rezonujú... môžeme podporovať ich spokojnosť a vnútornú motiváciu. A ak je toto cesta ku stotožneným, lojálnym a angažovaným zamestnancom, prínosy sú oveľa väčšie ako investícia.

 

Andrea Profanová
Leading Element, People Elements