NEZAMERIAVAJME SA NA NAJLEPŠIEHO KANDIDÁTA, VYBERAJME TOHO NAJVHODNEJŠIEHO

Jednou z kľúčových rolí a úloh každého personalistu je získanie dobrých a správnych ľudí. Ľudský kapitál je bez pochyby najdôležitejším zdrojom každej organizácie a je zrejmé, že ich úspech stojí a padá na tom, akých ľudí máme.

 

Ako „HRista“ menšej rodinnej firmy o 100 zamestnancoch sa zúčastňujem väčšiny pohovorov, bez ohľadu na obsadzovanú pozíciu. Od pozícií výrobných až po tie najvyššie manažérske. Mám za sebou stovky absolvovaných pohovorov, desiatky náborov na základe ktorých som prišiel k osvedčeným zisteniam a tipom, ktoré sa vám pokúsim priblížiť v nasledujúcich riadkoch.

 

Zo skúsenosti som si uvedomil, že nie je správne hľadať ideálneho kandidáta. Určite poznáte situácie, kedy si na základe definície pracovnej pozície vyšpecifikujete vysnívaného zamestnanca. No aká je nakoniec realita? Tá je taká, že nájsť kandidáta, ktorý presne sedí naším predstavám a požiadavkám je nesmierne náročné a jeho hľadanie sa väčšinou skončí aj tak neúspešne.

 

Ja ako dôležitejšie považujem zameranie sa na potenciál človeka do budúcnosti. Za smerodajné vnímam osobné nastavenie, prístup a hlavne chuť učiť sa. Pravdou je, že pokiaľ človek chce a má snahu, dokáže sa naučiť všetko potrebné,  čo k práci potrebuje. A ako získa relevantné skúsenosti? Svojou chuťou, zodpovednosťou veľmi prirodzene a v rámci možnosti aj v krátkom čase.

 

Pri finálnom výbere sa nezameriavam na bohaté skúsenosti, či zručnosti kandidáta. Tituly, osvedčenia alebo absolvované kurzy nie sú zárukou dobrej pracovnej morálky, či schopnosti zvládať náročné pracovné situácie. Treba sa pozerať a vidieť aj „za“ informácie a fakty z CVčka.

 

Ja preferujem sledovať radšej motiváciu kandidáta alebo to v akom životnom cykle sa práve nachádza? Snažím sa klásť otázky tak, aby som zistil, prečo sa chce pripojiť kandidát práve k našej organizácii, či je stotožnený s predmetom našej činnosti, našimi zásadami a pod. Rôznymi otázkami zisťujem,  či sme pre kandidáta prvá voľba, alebo sme len prestupnou stanicou, kým si nenájde niečo lepšie.

 

Tiež vždy sledujem či osobnosť kandidáta je v zhode s firemnou kultúrou organizácie. Je potrebné aby vybraný človek zapadol ľudsky a hodnotovo, čo je vecou práve firemnej kultúry. Toto sú tie kľúčové veci, pretože ako sa vraví, charakter a osobnosť sa mení len veľmi ťažko.

 

Stalo sa vám už, že ste našli vynikajúceho špecialistu vo svojom obore, ktorý však nezapadol do kolektívu? Ako sa vám s ním spolupracovalo? Takýto človek zvyčajne nebýva prínosom, aký by ste potrebovali a spolupráca môže narážať na množstvo problémov. Takíto nesprávni jedinci sú nakoniec aj tak sami prirodzene vytlačení a dlho u vás nevydržia.  

 

Na záver by som povedal jedno. Snažme sa nehľadať profilovo toho najlepšieho človeka, ale toho najvhodnejšieho, ktorý zapadne do pracovného tímu a bude v súlade s firemnou kultúrou. Keď sa obklopíme takto nastavenými ľuďmi, ďaleko jednoduchšie sa nám bude dariť dosahovať stanovené ciele a napĺňať spoločné poslanie.

      

    Martin Stehura, Personálny manažér, GERGONNE SLOVENSKO