Podporte kvalitu vzdelávania študentov VŠ a ich zamestnateľnosť.

Od roku 2019 začala na Slovensku pôsobiť nová Akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ). Do akreditácie vysokých škôl prináša dôraz na kvalitné vzdelávanie študentov a zabezpečenie ich zamestnateľnosti v budúcnosti. Akreditačné štandardy, ktoré pripravila, vyžadujú od vysokých škôl, aby intenzívnejšie komunikovali so zamestnávateľmi, identifikovali ich potreby pri jednotlivých študijných programoch ako pri ich návrhu, schvaľovaní, tak aj pri ich pravidelnom vyhodnocovaní. Štandardy teda počítajú s výraznejším zapájaním zamestnávateľov na viacerých úrovniach práce vysokých škôl.

Zároveň je potrebné, aby boli zástupcovia zamestnávateľov zapojení aj do posudzovania vysokých škôl agentúrou. Toto je možné tým, že sa experti z radov zamestnávateľov prihlásia do zoznamu posudzovateľov, z ktorého sa vyberajú experti pre konania na jednotlivých VŠ. V súčasnosti je možné sa do zoznamu prihlásiť prostredníctvom výzvy na zápis do zoznamu posudzovateľov agentúry. Veríme, že viacerí z vás a vašich kolegov z radov zamestnávateľov túto možnosť na spoluprácu využijú. Verím, že toto je len prvým krokom k našej budúcej spolupráci pri skvalitňovaní vysokého školstva na Slovensku. Pri tejto príležitosti vám tiež prajem pokojné prežitie sviatkov a všetko dobré v Novom roku.

 

Robert Redhammer

predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo