Zdravé firmy? Ako na to?

Zdravé firmy? Ako na to?

 

Už Mária Terézia si v 18. storočí uvedomila, že keď chcela pozdvihnúť obyvateľstvo musela zaviesť mnohé reformy. Napríklad školskú reformu – kde zaviedla „Trivium“ pre každé dieťa, aby vedelo čítať, písať a počítať. Uskutočnila aj zdravotnícku reformu, ktorej súčasťou bolo chrániť obyvateľstvo pred nákazlivými chorobami a vykonávať osvetu u prostého obyvateľstva.


V dnešnej dobe, keď sa verejné zdravotníctvo dlhodobo zmieta v kríze, je zodpovednosťou zamestnávateľov vzdelávať a podporovať svojich zamestnancov aj po zdravotnej stránke.


Naša vízia v Zdravie.sk je „Aby sa milióny ľudí lepšie starali o svoje zdravie.“

 

Preto už druhý rok Zdravie.sk podporuje a zavádza myšlienku „Zdravého vzdelávania“ cez zamestnávateľov. Chceme umožniť zamestnancom prístup k vzdelávaniu ako aj aktívne podporovať kroky vedúce k vyváženiu práce a osobného života.

 

Prečo je to dôležité? Žijeme dlhšie... žijeme však kvalitne?

 

Zrejme už každý si uvedomuje, že dnešná doba na nás kladie na jednej strane nesmierne nároky, na druhej strane máme k dispozícii obrovské možnosti a technológie. Práve novým technológiám je pripisovaný neblahý dopad na naše zdravie. Tu si však dovolím oponovať a tvrdiť, že každý sám je zodpovedný za svoje zdravie a stav. Verím, že správne použité technológie nám pomáhajú lepšie prežiť.

 

Predlžovanie strednej doby života.

 

Zdroj: Aktuality.sk

 

Okrem dĺžky života je dôležitý parameter aj kvalita života, v ktorom tento dlhý vek prežijeme. Mnoho ľudí prežíva zrýchlené biologické starnutie a s tým spojené ťažkosti. Mnohé sa skrývajú pod „civilizačnými ochoreniami“. V Zdravie.sk veríme, že osvetou a vzdelávaním aj pomocou firiem môžeme ľudom dať kontrolu nad ich zdravím a tak prispieť ku kvalite ich životov.
 

 

Prvý krok novým smerom je uvedomenie si, že treba urobiť zmenu. 
 
Viac informácií na www.freshzdravie.sk

 

Andrej Blanárik

konateľ, Zdravie.sk