rychlotest-covid s.r.o.

Sektor: Farmácia, zdravotníctvo, služby

Regionálne kluby: HRcomm klub BRATISLAVA

Domovská stránka:  sk.novuma.com

 

Hlavný predmet činnosti:

Firma Novuma vznikla s jasným cieľom - umožniť ľuďom pristupovať k svojmu zdraviu proaktívne už dnes a predchádzať tak problémom v budúcnosti.

 

Kontaktná osoba:

Lukáš MAJLING
HR manažér

V oblasti HR pôsobím od roku 2016. Do firmy som nastúpil na začiatku rok 2021, kde som začal s nastavovaním procesov, ktoré zastrešovali celú personálnu aj mzdovú agendu. K dnešnému dňu máme fungujúce HR oddelenie, ktoré je tu pre ľudí.

 

 

Prečo ste sa rozhodli stať súčasťou nás HRcomm-ákov?
Prostredníctvom vašej spoločnosti by sme sa radi inšpirovali novinkami vo svete ľudských zdrojov. Zároveň pevne veríme, že na rôznych konferenciách a stretnutiach spoznáme ľudí, ktorí priniesli do svojich firiem niečo, čo ich posunulo vpred a povýšili HR na vyššiu úroveň. 

 

Čo chcete pre HR komunitu urobiť?
Veríme, že našou spoluprácou budeme vedieť prispieť našimi skúsenosťami, ktoré sme nadobudli v krátkom čase, či už sa jedná o jednotlivé procesy alebo o prístup k zamestnancom.