fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Spoločnosť SPP priamo nadväzuje na viac ako 150–ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. V súčasnosti poskytujeme spoľahlivú a konkurencieschopnú dodávku plynu a elektriny, ako aj doplnkových služieb pre viac ako 1,3 milióna zákazníkov. Viac S uvedomením si našej spoločenskej zodpovednosti podporujeme projekty na rozvoj občianskej spoločnosti, ochrany kultúrnych hodnôt a životného prostredia, ako aj projekty pomoci ľuďom v zložitej životnej situácii

 

Kontaktná osoba:
Ľubomíra Radosová
riaditeľka sekcie ľudských zdrojov

    
Vyštudovala Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, odbor manažment - marketing. 
Po ukončení štúdia sa  zamestnala v spoločnosti SPP, vo Vzdelávacom stredisku v Žiline. Pracovala ako tréningový špecialista, zodpovedala za prípravu a implementáciu jazykového a manažérskeho vzdelávania. V roku 2003 obhájila na Žilinskej univerzite v Žiline dizertačnú prácu na tému „Kariérový rozvoj ľudských zdrojov v podnikoch svetovej triedy a získala titul PhD. 

Oblasti vzdelávania a rozvoja ostala verná aj v ďalšom postupe v jej kariére. V rokoch 2004 až 2009 pôsobila na pozícii riaditeľky sekcie vzdelávania a rozvoja v spoločnosti SPP v Bratislave. Pod jej vedením bola vytvorená sekcia vzdelávania a rozvoja, boli vytvorené a imlementované nové programy pre talenty, graduates, knowledge manažment, idea manažment a iné. 


Túžba rozšíriť si vedomosti a skúsenosti aj v ďalších oblastiach HR ju priviedla zo vzdelávania k pozícií riaditeľky stratégie a politiky HR, SPP. Zodpovedala za proces tvorby a implementácie politík v oblasti odmeňovania, riadenia výkonu, rozvoja, zamestnaneckých vzťahov a benefitov, kolektívne vyjednávanie, oblasť HR kontrolingu, HR analýz a oblasť náboru a výberu. 


V súčasnosti pôsobí na pozícií riaditeľky HR sekcie a je zodpovedná za celú oblasť HR pre spoločnosť SPP.
Absolvovala viaceré manažérske a odborné vzdelávacie aktivity z rôznych oblastí, ako napr. vedenie behaviorálnych a CBI rozhovorov, je vyškolená ako hodnotiteľ v AC a DC, získala certifikát na interpretáciu Hoganových osobnostných dotazníkov a certifikát HR kouč. Absolvovala a úspešne ukončila dvojročné vzdelávanie Cieľavedomý koučing.  V roku 2012 získala certifikát Human Resource Management Professional (HRMP), HR Certification Institute, Virginia, USA.