HRcomm kluby 2023

Prvý polrok 2023 je pomaly za nami a rovnako máme za sebou i prvé webináre v rámci našich klubov. Veľmi sa teším, že naše nové tváre v regionálnych kluboch naskočili na rozbehnutý vlak klubových stretnutí a spoločne pokračujeme v ich plánovaní i v realizácii.
Rovnako ako i v minulosti je našim cieľom prinášať na klubové stretnutia témy, ktoré si HR komunita sama vybrala v rámci koncoročného hlasovania.

 

A ktorým témam sme sa venovali počas uplynulých mesiacov?
 
Náš prvý tohtoročný webinár pripravila Zuzka Gajdošová z HRcomm klubu STRED a venovala sa tvorbe kvalifikačných matíc vo výrobnej spoločnosti.
 
Ďalšie dve Zuzky – Zuzka Boorová a Zuzka Lučanská z HRcomm klubov ZÁPAD a VÝCHOD sa zamerali na tému spolupráce zamestnávateľov a stredných škôl. Na 1.webinári sme si spoločne prediskutovali aktuality v legislatíve v oblasti duálneho systému vzdelávania a na tento výklad sme nadviazali inšpiratívnymi príkladmi z praxe.
 
Ami Marcinová z HRcomm klubu BRATISLAVA pre nás pripravila webinár, na ktorom sme spoločne hľadali odpovede na otázku, či a ako máme upratané v našich hodnotách aj v roku 2023.

 

A posledný tohtoročný klubový webinár nám priniesol zaujímavú diskusiu zameranú na agilitu v riadení a rôzne pohľady na agilné HR.
 
Popri našich klubových webinároch sme tiež spolupracovali s platformou GroWith HRcomm a ruku sme priložili i pri príprave a realizácii našich odborných  webinárov z pracovno-právnou tematikou. Venovali sme sa predzmluvným vzťahom a téme vznik pracovného pomeru.

 

Všetkým našim kolegom, priateľom a priaznivcom prajeme krásne a pokojné letné dovolenky a tešíme sa na vás opäť s príchodom jesene.

 

 

Zuzana Boorova

vedúca klubu HRcomm klub ZÁPAD

členka predstavenstva HRcomm