Zapojte sa do globálnej štúdie o politike odmeňovania a transparentnosti miezd

Milí členovia HRcomm, priatelia a kolegovia,

 
transparentnosť v odmeňovaní je aktuálna a často diskutovaná téma medzi HR odborníkmi a firmami na celom svete. Diskusia ohľadom platovej nerovnosti medzi mužmi a ženami upriamila ďalšiu pozornosť na tému transparentnosť v odmeňovaní. Z tohto dôvodu sa rozhodli Centrum pre Human Resource Management na univerzite Luzern a School of Management and Labor Relations der Rutgers University (USA) v spolupráci s HRcomm vypracovať globálnu štúdiu o aktuálnej politike odmeňovania a transparentnosti miezd v rôznych krajinách sveta (Chorvátsko, Fínsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia a USA).
 
Dotazník je možné vyplniť v slovenskom alebo v anglickom jazyku a trvá približne 20 minút. Získané údaje budú spracované prísne dôverne a vyhodnotené v anonymnej podobe. Ako poďakovanie Vám dáme k dispozícii podrobnú správu o výsledkov štúdií na Slovensku, ako aj globálnu študijnú správu.
 
Pre účasť na tejto štúdii kliknite prosím na nasledujúci odkaz:
https://ww3.unipark.de/uc/compensation/Slovakia/
 
Vyplnený dotazník pošlite prosím najneskôr do 13. novembra 2017. POZOR! Termín posúvame až do 30. novembra 2017!
 
Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš čas a ochotu.


Zuzana Boorová
člen predstavenstva HRcomm