1 to 1 Administration s.r.o.

Sektor: služby

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.1to1.sk

 

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Spoločnosť 1 to 1 Administration s.r.o. poskytuje komplexné portfólio administratívnych služieb, ako spracovanie účtovnej agendy a reportingu, mzdovej a personálnej agendy, korporátno-administratívnych služieb, vedenie archívu, optimalizáciu interných procesov, a iné, podľa konkrétnych požiadaviek klienta.