Achieve, s.r.o.

Sektor: Služby

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.achieve.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov, koučing

 

„Spoločnosť Achieve, s.r.o. bola založená v roku 2009. Zameriavame sa na oblasť riadenia a rozvoja ľudských zdrojov vo firmách. Identifikujeme potenciál a talenty pomocou diagnostických nástrojov ako sú Facet5 a Talent Dynamics. Vytvárame a realizujeme na mieru šité rozvojové programy pre jednotlivcov ako aj celé tímy. Navrhujeme a implementujeme inovatívne riešenia a postupy pre zlepšovanie výkonu a dosahovanie stanovených cieľov.

 

Podporujeme jednotlivcov i tímy pomocou individuálneho ako aj tímového koučingu, ktorý má za cieľ nielen osobný rozvoj, ale hlavne realizovanie pozitívnej zmeny v tímoch či celých kolektívoch.

 

V poslednom čase sa zameriavame na realizovanie školení s témou etikety, vhodného správania a fungovania  v medzinárodnom prostredí. Daná téma stále viac a viac rezonuje vo veľkých firmách s rastúcim dopytom po takýchto programoch. Preto je našou snahou vnášať absentujúci bontón a pravidlá slušného správania aj do pracovného prostredia pomocou rôznych vzdelávacích projektov. 

 

Ponúkame ľudský, zároveň profesionálny prístup a know how, získané aj vďaka dlhoročným skúsenostiam z práce v medzinárodných spoločnostiach.“