bnt attorneys-at-Iaw, s. r. o.

Sektor: Poradenstvo, vzdelávanie; Služby
Regionálne kluby: HRcomm klub BRATISLAVA
Domovská stránka: www.bnt.eu

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Právne poradenstvo.

 

 

Sme jednou z popredných medzinárodných kancelárií v strednej a východnej Európe (CEE). Na jednom mieste ponúkame našim klientom cielené poradenstvo pri lokálnych aj cezhraničných riešeniach. Silná stránka bnt: vynikajúce znalosti regionálneho prostredia spojené s medzinárodnými skúsenosťami. Oblasť pracovného práva patrí medzi naše hlavné zameranie, kde dosahujeme skvelé výsledky hodnotené medzinárodnými rebríčkami akými sú Legal 500, Chambers and Partners a pod.,  v ktorých sa dlhodobo umiestňujú naši advokáti - Marek Laca, Zuzana Chudáčková a Katarína Babiaková. 
Sme známi a klientmi vyhl'adávaní najmä ako silný partner pri kolektívnom vyjednávaní s tými najväčšími odborovými združeniami na Slovensku. Máme bohaté skúsenosti s klinetmi v automobilovom priemysle, ako aj klientov z lT sektora s vel'mi špecifickými požiadavkami. Zaoberáme sa aj témou GDPR, cezhraničným vysielaním zamestnancov, témou migrácie ako aj hromadným prepúšťaním. Poskytujeme podporu HR tímom v každodenných pracovnoprávnych otázkach. Skvelú znalosť pracovného práva dokazuje aj naša prednášková činnosť. Pravidelne prednášame pre AHK Slovakia, WKO alebo SOHK. Taktiež školíme HR tímy klientov v rôznych každodenných situáciách v oblasti pracovného práva. Pravidelne sa zúčastňujeme medzinárodných konferencií s ciel'om sledovať najmodernejšie trendy v pracovnom práve (lBA, EELA, AlJA).Väčšina našich právnikov ovláda plynulo nemecký a anglický jazyk.