GRONBACH k.s.

Sektor: Výroba

Regionálne kluby: Východoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.gronbach.com

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Strojárska výroba domácich spotrebičov a komponentov pre domáce spotrebiče

 

Výrobná spoločnosť Michatek, k.s. Michalovce , dcérska spoločnosť nemeckého koncernu Gronbach, sa na Slovensku v oblasti strojárskeho priemyslu etablovala už v roku 2004.  Ťažiskom našej výroby je  spracovávanie nerezových oceľových plechov a zhotovenie kompletných spotrebičov do zabudovateľných kuchynských zostáv pre klientov prémiového segmentu.  Nosným produktom je zabudovateľný kuchynský spotrebič  - ohrevná zásuvka. Zákazníkom ponúkame  vysokú kvalitu zodpovedajúcu najmodernejším štandardom v top segmente. Naše maximálne úsilie smerujeme, samozrejme, aj k naplneniu našej vízie – stať sa zaujímavým, spoľahlivým a úspešným zamestnávateľom. Starostlivosť o ich spokojnosť zamestnancov, ich zdravie a dobré sociálne zázemie je pre nás veľkou výzvou a záväzkom zároveň. Sme si vedomí toho, že bez profesionality a správneho prístupu sa nám nedokážeme  vybudovať kvalitný, lojálny a spokojný tím. V troch výrobných halách u nás v súčasnosti pracuje vyše 300 zamestnancov.