HOUR, spol. s r.o.

Sektor: IT, telekomunikácie

Regionálne kluby: Stredoslovenský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.hour.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • vývoj informačných systémov pre komplexné zastrešenie agendy riadenia ľudských zdrojov a podvojného účtovníctva
  • poskytovanie služieb v oblasti personalistiky, miezd a riadenia ľudských zdrojov 
  • poskytovateľ outsourcingu miezd a personálnej agendy
  • dodávka HW pre dochádzkové, prístupové, návštevné a stravovacie systémy
  • poradenské a konzultačné služby v oblasti IT

 

 

Už od roku 1993 spoločnosť HOUR vyvíja, implementuje a prináša kvalitné a spoľahlivé riešenia do HR procesov, ktoré napomáhajú k efektívnejšiemu fungovaniu mnohých veľkých i malých slovenských spoločností. 
Našim základným poslaním je prinášať hodnoty a softvérové riešenia pre zdravé a efektívne podnikanie na Slovensku. Vo svete neustále sa meniacich technológii sa snažíme držať svižný krok a naše produkty a služby prispôsobovať potrebám zákazníkov a trendom.
Naše riešenia komplexne zastrešujú riadenie ľudských zdrojov a s ním súvisiace agendy: personalistika, mzdy, dochádzka, organizačné riadenie, získavanie zamestnancov, vzdelávanie zamestnancov, hodnotenie zamestnancov, sociálna starostlivosť, či BOZP a oblasť podvojného účtovníctva.