PPA CONTROLL, a.s.

Sektor: Energetika
Regionálne kluby: HRcomm klub BRATISLAVA
Domovská stránka: www.ppa.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • Montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
  • Navrhovanie projektovanie a konštruovanie vybraných zariadení automatizovaných systémov riadenia technologických procesov (ASRTP).
  • Výroba rozvádzačov a elektrických komponentov.
  • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení.

 

 

PPA CONTROLL, a.s. je spoločnosť, ktorá realizuje dodávky a inžinierske služby s dlhodobým zameraním na riešenie zákazníckych požiadaviek. Zaoberá sa realizáciou investičných celkov a rekonštrukciami vo všetkých oblastiach priemyslu a civilným inžinieringom. Zároveň je jedným z leadrov na trhu pri riešení problémov v oblasti silnoprúdu, prístrojovej a riadiacej techniky, riadiacich systémov, bezpečnostných systémov, protipožiarnej ochrany, kabeláží a počítačových sietí. V týchto oblastiach naša spoločnosť uskutočňuje analýzy, štúdie, projektové dokumentácie, inžinierske a poradenské aktivity, dodávky prístrojov a zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky vrátane opráv a údržby. Spoločnosť tiež vyrába vysokokvalitné rozvádzače a poskytuje kvalifikovanú prevádzku ako aj údržbu všetkých dodaných technických zariadení.