fb in
+421 2 5564 2471ico_phone
SPIE Elektrovod, a.s.

Sektor: Energetika (výroba a rozvod elektrickej energie) 

Regionálne kluby: Bratislavský Regionálny Klub

Domovská stránka: www.spie-elektrovod.sk

 

Hlavný predmet činnosti:

  • výstavba rozvodní a trnasformovaní vn a vvn od 6 kV do 400 kV vrátane súvisiacich častí a objektov
  • výstavba elektrární, resp. hlavných elektrotechnických častí ako sú zariadenia vlastnej spotreby, zálohové napájanie, zariadenia pre vyvedenie výkonu generátorov, montáže rozvodní pre pripojenie elektrárne na sieť
  • výstavba vedení vn a vwn od 22 kV do 400 kV
  • výstavba pozemných inžinierskych stavieb v oblasti energetiky
  • výstavba optických telekomunikačných trás
  • projekčná činnosť v rozsahu dodávky