SWEP Slovakia s.r.o.

Sektor: výroba

Regionálne kluby: HRcomm klub VÝCHOD

Domovská stránka: https://www.swep.sk/

 

Hlavný predmet činnosti:

Spoločnosť SWEP je svetovým leadrom vo vývoji a výrobe doskových spájkovaných výmenníkov tepla. Výmenníky tepla sa používajú všade, kde sa vyžaduje prenos tepla z jedného média na druhé. Produkty spoločnosti SWEP sa používajú v nespočetných aplikáciach ako napr. v systémoch vykurovania, vetrania, klimatizácie a to či už vo verených budovách, súkromných domoch alebo priemyselých areáloch. Spoločnosť bola založená v roku 1983 vo švédskom meste Landskrona, pričom v súčasnosti už SWEP predstavuje globálnu spoločnosť, s výrobnými prevádzkami v 5 krajinách (USA, Švédsko, Čína, Malajzia, Slovensko) a s priamym obchodným zastúpením vo viac ako 20 krajinách. Od roku 2003 je spoločnosť SWEP súčasťou holdingu Dover Corporation. Na Slovensku je SWEP zastúpený od roku 2006 prostredníctvom výrobného závodu v priemyselnom parku Kechnec.

 

Kontaktná osoba: 
Ľubor SVOBODA
Human Resource manager

 

Ľubor sa v oblasti ľudských zdrojov a procesov priamo súvisiacich s ľudskými zdrojmi pohybuje 18 rokov. V rámci svojej kariéry pôsobil v nemeckom, japonskom a momentálne švédskom firemnom prostredí, pričom zastrešoval široký záber pôsobnosti od nastavovania a optimalizácie interných HR procesov, rozvoja zamestnancov, cez kolektívne vyjednávanie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci až po oblasť budovania a zmeny firemnej kultúry. V rámci spoločnosti SWEP zodpovedá za všetky oblasti ľudských zdrojov vo výrobnej prevádzke v priemyselnom parku Kechnec, kde jednou zo základných výziev je o.i. spojenie škandinávskej firemnej kultúry s potrebami rýchlo sa meniaceho či už business prostredia alebo samotného pracovného trhu.

 

Prečo ste sa rozhodli stať súčasťou nás HRcomm-ákov?

Byť súčasťou jednej veľkej „HR rodiny“, ktorá v dnešných veľmi náročných časoch vie ponúknuť bohaté skúsenosti z každodennej praxe a jednak ponúknuť pohľad na aktuálny vývoj a trendy v oblasti ľudských zdrojov. Teda – jednoznačne – inšpirovať sa. Na druhej strane, poskytnúť kolegom z HR brandže dlhoročné skúsenosti z multikulturálneho výrobného prostredia a niekedy aj veľmi pragmatický a možno až na prvý pohľad „suchý“ pohľad na vybrané problémy, témy....

 

Čo chcete pre HR komunitu urobiť?

Poskytnúť nezávislý pohľad na aktuálne problémy, skúsenosti s riešením často veľmi zložitých situácií s ktorými sa každý HR človek stretáva.

 

S akými témami sa chcete s nami podeliť?

Cítim sa doma v oblasti pracovno-právnej legislatívy , budovania interných procesov,  nastavovania systémov nefinančných benefitov, motivácie zamestnancov a zvyšovania tzv. employee engagement.