Sektor: Výroba
Regionálne kluby: Bratislavský regionálny klub
Domovská stránka: www.vmbuildingsolutions.com

 

Hlavný predmet činnosti:
VM Building solutions Slovensko je súčasťou nadnárodnej spoločnosti zaoberajúcou sa výrobou a spracovaním najmä neželeznych kovov. Hlavnou činnosťou organizácie je výroba systémov pre opláštenie a odvodnenie budov, najmä z titánzinkových plechov. Spolonosť je súčasťou skupiny Fedrus International a vrámci obchodnej jednotky VM Buildings Sulutions vyrába hlavne zinkové výrobky VMZINC®.